Den nya lagen ska sanera elinstallationsbranschen

Den nya lagen ska sanera elinstallationsbranschen.
– Från 1 juli kan vi snabbt belägga en oseriös aktör med verksamhetsförbud, säger Kim Reenaas på Elsäkerhetsverket.
På Elfack vill hon nå alla i branschen, informera och svara på frågor.

Från scenen på Elfack hålls seminarier varje dag om den nya elsäkerhetslagen, som träder i kraft 1 juli i år. Kim Reenaas, verksjurist på Elsäkerhetsverket i Kristinehamn, talar själv under temat ”Vad har du för ansvar egentligen?”, som riktar sig direkt till elinstallatörerna.
– De som vill veta mer är självklart också välkomna till vår monter, där vi svarar på frågor under hela mässan, säger hon.

Den nya lagen ersätter ett regelverk som är närmare 100 år gammalt.
– Under de senaste åren har det blivit mer och mer klart att lagstiftningen inte är tillräckligt modern, sett till dagens arbetsmarknad och arbetsvillkor.
– För vår del har det största problemet varit att vi saknat effektiva sanktioner mot oseriösa aktörer som gör elinstallationer helt utanför lagen. Vi har haft väldigt svårt att komma åt dem.

Från 1 juli blir det skillnad: då får Elsäkerhetsverket tillsyn över hela området och kan utfärda verksamhetsförbud för den som inte följer lagen. Den som vill verka i elinstallationsbranschen måste alltså registrera sig. 1 juli öppnar Elsäkerhetsverket en ny portal med ett sökbart register där alla auktoriserade firmor finns med. En stor fördel ur konsumentsynpunkt, förstås.
– Absolut! Och när vi träffar företag i elinstallationsbranschen understryker vi vikten av att alla, när de väl registrerat sig, berättar för sina kunder och samarbetspartners så att alla känner till det, förklarar Kim.
– Det hänger ju mycket på de som köper tjänster, såväl hushåll som företag, kollar upp det här. På så vis hjälps vi åt att hålla oseriösa aktörer borta.

Cirka 500 elinstallationsföretag anmälde sig redan under första veckan, när möjligheten till registrering öppnades i januari i år. Exakt hur många företag som bör auktoriseras vet ingen säkert, men en uppskattning ligger runt 10 000. Det finns fyra gånger fler elinstallatörer i landet, men långtifrån alla är ju egna företagare. En viktig del i lagen är just att ansvaret för elinstallationer framöver ligger på företaget, inte på den enskilde installatören (som hittills).
– Tänk dig att två eller tre elinstallatörer tillsammans orsakar ett fel. Vem ska då hållas ansvarig?
– Med det nuvarande regelverket är det oklart. I fortsättningen blir det mycket enklare: det företag som anlitats bär alltid ansvaret, konstaterar Kim Reenaas.

Varje elinstallationsfirma som auktoriseras ska ha en ansvarig, kallad elinstallatör för regelefterlevnad. Sedan är det upp till företaget självt att ha välutbildade och kompetenta medarbetare och se till att de följer reglerna. I och med den nya lagen blir också dokumentationen viktig. Varje registrerat företag ska ha ett egenkontrollprogram, understryker Kim:
– Vi har haft ganska mycket diskussion kring det här. Rutiner för hur arbetet ska utföras och för egna kontroller har ju alla redan idag. Den stora frågan är istället: hur mycket dokumentation måste man ha?

I en handbok Elsäkerhetsverket gett ut slås det fast att varje enskilt arbete inte behöver dokumenteras.
– Men för många företag är det bra att göra det av andra skäl. Det är helt enkelt lättare att ha koll då, menar Kim Reenaas.
För den som gör okomplicerade, standardiserade elinstallationsarbeten är egenkontrollsprogrammet inte särskilt omfattande.
– Vi har varit tydliga med att man inte i onödan ska behöva fylla en hel pärm som stoppas in i en hylla för att aldrig mer öppnas…
Hon förstår att det uppstår många frågor och är glad för att få tillfälle att besvara många av dem på Elfack, som kommer väldigt bra i tid för Elsäkerhetsverket:
– Dels kan vi då presentera hur många som registrerat sig. Dels har de som inte gjort det då några veckor till på sig innan den nya lagen träder i kraft…