De hittar kraften i solen

Sveriges enda solföljande solkraftspark ligger längs E18, mellan Västerås och Enköping. Nu har den varit i drift i tre år. På Elfack avslöjar Christian Tapper, VD för Kraftpojkarna, som äger och driver anläggningen, hur det har gått.
– Det ser väldigt lovande ut, säger han.

Solkraftsparken invigdes för tre år sedan av dåvarande energiministern Anna-Karin Hatt. Den är enorm: uppsatta på master finns 92 stora rektangulära solfångare, vardera på 72 kvadratmeter. I varje fångare sitter 36 solpaneler. Totalt alltså uppemot 3 500 solpaneler.
– All el vi utvinner matas in i Mälarenergis elnät, förklarar Christian Tapper.
De kunder som vill betala lite extra, såväl privatpersoner som företag, kan specialbeställa solelen och därigenom göra en insats för miljön och klimatet. Även Mälardalens Högskola har varit inblandade i projektet.
– De har gjort tester på hur en storskalig solkraftspark fungerar. De har bl a tittat på vad en fast installation producerar jämfört med rörliga solfångare.
De flesta solfångarna i solkraftsparken är rörliga och följer solen. En av dem är enaxlad, alla de andra tvåaxlade.

Den stora skillnaden är att den enaxlade står i en viss vinkel, 30 graders lutning, och följer solen från uppgång till nedgång. Medan de tvåaxlade är betydligt mer avancerade, de rör sig både vertikalt och horisontellt.
– Och de följer faktiskt inte solen, utan ljuset, förklarar Christian.
– De är utrustade med sensorer som gör att de riktar sig mot den punkt på himlen där det är ljusast. Beroende på molnighet är det inte alltid mot solen. Är det helt mulet t ex riktas de oftast rakt upp, där det är ljusast just då.

För fem år sedan väcktes idén till den ultramoderna solkraftsparken. Dagens ägare gick samman och bildade Kraftpojkarna, med huvudkontor i Västerås.
– Till vardags levererar vi system och produkter inom området solkraft till partners i Sverige, Norge och Finland. Vi säljer och installerar nyckelfärdiga anläggningar.
Även om de tvåaxlade solfångarna är mest effektiva är de än så länge klart dyrare än de enaxlade och betydligt dyrare än de stationära solpaneler som inte rör på sig alls.
Sett till varje investerad krona är det, enligt Christian, fortfarande mer fördelaktigt att investera i de billigare, fasta solpanelerna:
– De är också enklare att applicera, t ex på taket på en fastighet där du också har förbrukningen, säger han.
– Solföljande paneler har potential, men eftersom det medför en dyrare solcellsanläggning behöver tekniken och dess fördelar värderas högre än den ekonomiska kalkylen.