Hårdare tag mot oseriösa aktörer i elbranschen

Från scenen på Elfack hålls seminarier varje dag om den nya elsäkerhetslagen, som träder i kraft 1 juli i år. Kim Reenaas, verksjurist på Elsäkerhetsverket i Kristinehamn, talar själv under temat ”Vad har du för ansvar egentligen?”, som riktar sig direkt till elinstallatörerna.

 
– De som vill veta mer är självklart också välkomna till vår monter, där vi svarar på frågor under hela mässan, säger Kim Reenaas.
Den nya lagen ersätter ett regelverk som är närmare 100 år gammalt.
– Under de senaste åren har det blivit mer och mer klart att lagstiftningen inte är tillräckligt modern, sett till dagens arbetsmarknad och arbetsvillkor.
– För vår del har det största problemet varit att vi saknat effektiva sanktioner mot oseriösa aktörer som gör elinstallationer helt utanför lagen. Vi har haft väldigt svårt att komma åt dem.

Från 1 juli blir det skillnad. Då får Elsäkerhetsverket tillsyn över hela området och kan utfärda verksamhetsförbud för den som inte följer lagen.

Den som vill verka i elinstallationsbranschen måste alltså registrera sig. 1 juli öppnar Elsäkerhetsverket en ny portal med ett sökbart register där alla auktoriserade firmor finns med. En stor fördel ur konsumentsynpunkt, förstås.
– Absolut! Och när vi träffar företag i elinstallationsbranschen understryker vi vikten av att alla, när de väl registrerat sig, berättar för sina kunder och samarbetspartners så att alla känner till det, förklarar Kim.

Exakt hur många företag som bör auktoriseras vet ingen säkert, men en uppskattning ligger runt 10 000. Det finns fyra gånger fler elinstallatörer i landet, men långtifrån alla är ju egna företagare.

En viktig del i lagen är just att ansvaret för elinstallationer framöver ligger på företaget, inte på den enskilde installatören som hittills. Varje elinstallationsfirma som registreras ska ha en ansvarig, kallad elinstallatör för regelefterlevnad. Sedan är det upp till företaget självt att ha välutbildade och kompetenta medarbetare och se till att de följer reglerna.

I och med den nya lagen blir också dokumentationen viktig. Varje registrerat företag ska ha ett egenkontrollprogram. Men för den som gör okomplicerade, standardiserade elinstallationsarbeten är egenkontrollprogrammet inte särskilt omfattande.

Branschorganisationen Installatörsföretagen gör stora informationsinsatser under Elfack, inte minst för att hjälpa sina medlemmar med utformningen av egenkontrollprogrammen.

Efter Elfack har företagen sju veckor på sig att bli registrerade.
– De som inte gjort det i juni skickar vi ut varningsbrev till. Och de som inte registrerat sig efter 1 juli kommer att bli uppringda, förklarar Reijo Mustonen, projektledare för den nya elsäkerhetslagen på Installatörsföretagen.
Han menar att det är viktigt för alla i branschen att inse allvaret.
– Man måste inse att man faktiskt bedriver en olaglig verksamhet om man jobbar på annans anläggning efter 1 juli.

Nya Elsäkerhetslagen
• Träder i kraft 1 juli 2017
• Ansvaret flyttas över från elinstallatören till företaget som installerar
• Företag som yrkesmässigt utför elinstallationsarbeten måste registrera sig
• I juli öppnar Elsäkerhetsverket en portal där alla registrerade företag listas
• Installationsverksamhet som inte registreras betraktas som olaglig