På Elfack: ny matchmaking som verkligen leder till affärer!

Matchmaking på nytt sätt – med väldigt hög träffsäkerhet!
Så skulle man kunna beskriva Meet-the-Buyer, ett EU-finansierat event som genomförs för första gången på Elfack.
Erfarenheterna hittills är väldigt goda: runt hälften av kontakterna leder till affärssamarbeten.

Meet-the-Buyer är en del i det EU-finansierade projektet Scale-Up, med inriktning på innovativa affärslösningar inom cleantech-området.
Upplägget är väldigt enkelt: tre storföretag – ABB, E.ON och Fortum – som också är stora utställare på Elfack får, var för sig, möta åtta mindre cleantechföretag, inriktade på miljöteknik och hållbarhet.
Småbolagen får 20–30 minuter på sig att presentera sig och visa fördelarna med ett affärsmässigt samarbete.
– Två saker skiljer ut vårt event från vanlig matchmaking, säger Richard Englund, VD på Cleantech Inn Sweden som tillsammans med forskningsinstitutet RISE står bakom eventet på Elfack.
– Dels handlar det om ett individuellt och personligt möte. Dels har vi åtagit oss att, genom våra nätverk, scouta fram riktigt intressanta företag som stämmer in på den kravprofil storbolagen gett oss.
Därefter gör arrangören en bedömning av de företag som visat intresse och hjälper dem som tagits ut att förbereda sig inför mötet.
– Vi har även förberett storbolagen. Deras representanter på eventet kommer från olika specialområden, men vi har försäkrat oss om att de har mandat att introducera cleantechföretagen vidare i sina organisationer.
Eventet äger rum 10 maj, kl 9–15. Representanter för ABB. E.ON och Fortum disponerar var sitt rum, där de träffar småbolagen enligt ett fastlagt schema.
– Målet med Meet-the-Buyer är att det ska leda till en fortsatt dialog mellan parterna och, i slutändan, affärsmässiga samarbeten, säger Richard.
– Vi följer också upp vad som händer. Dels direkt efter mässan, dels efter en månad, efter tre månader och efter ett år.
En pilot av eventet av hölls i oktober i fjol, i samband med industrimässan Scanautomatic på Svenska Mässan. Då träffade storbolagen Siemens och Skanska, var för sig, tolv småbolag. Resultaten därifrån är mycket lovande:
– Vår målsättning är att man ska gå vidare med 50% av dessa möten. Det uppnådde vi ganska exakt: ungefär hälften av de företag som deltog i eventet har idag affärsdialog med Skanska och Siemens.