Vattenfalls nya metod: underhåll utan strömavbrott

Att rengöra elektrisk utrustning med spänningen påslagen kan ha sina risker. Men samtidigt uppenbara fördelar:
– Framförallt minimerar vi strömavbrotten, säger Hans Rocklöv på Vattenfall Services Nordic som tagit fram en ny, effektiv och säker arbetsmetod.

Den nya underhållsmetoden som VSN, Vattenfall Services Nordic, hittills är ensam om i Sverige har varit i bruk i ungefär ett år.
På Elfack presenteras den av Hans Rocklöv, underhållsingenjör, och hans kollega Christer Johansson, anbudsingenjör på VSN i seminariet “Ett nytt sätt att underhålla dina stationer” på Forum för Kraft-scenen 10 maj.
Alla inser att de tiotusentals anonyma “plåtkiosker” som finns utspridda runt om i landet, nätstationer eller distributionstransformatorer, behöver rengöras med jämna mellanrum för att undvika oönskade haverier.
Men olycksrisken måste beaktas och metoderna har varierat genom åren. På senare tid har många kraftbolag tillämpat blästring med pellets av torris, en populär och effektiv metod.
– Men då har man alltid blästrat AUS, på spänningslös anläggning. Innan vi körde igång fanns ingen säker metod att blästra AMS, på spänningssatt anläggning, säger Hans Rocklöv.
Enligt IEC-normen, som gäller inom hela EU, finns tre olika arbetsmetoder vid elektriskt arbete: arbete med spänning, nära spänning eller utan spänning.
Arbetsmetoden som VSN infört kräver speciella utbildningar.
– Regelverket säger allt från hur man ska vara klädd till vilken utrustning som ska användas, framhåller Hans.
Tekniken är densamma som när spänningen är avslagen: man blästrar med tryckluft, torrisen riktas via ett spolrör mot de ställen som ska rengöras.
– Skillnaden är att vi använder ett isolerat rör av glasfiberplast, testat och godkänt. På så sätt kan vi skydda oss mot de spänningssatta delarna.
Därmed ska risken för kortslutning eller jordslutning vara avvärjd.
– Säkerheten runt arbetet är hög, intygar Hans.
Finessen med den nya metoden är att strömavbrotten minimeras.
– Man slipper också alla aviseringar om planerade avbrott.
– Kunderna märker egentligen inte att vi har varit där och gjort vårt jobb. Och rengöringen blir väldigt effektivt utförd.
På Elfack vänder Vattenfall Services Nordic sig i första hand till elnätbolag och industrier med egen elektrisk utrustning, som vill undvika stopp i produktionen.
I fjol rengjordes ett 100-tal stationer med den nya metoden. I år räknar man med att få utföra fler torrisblästringar.
– Det har strömmat till en hel del nya kunder, berättar Hans Rocklöv.
– De demonstrationer som vi genomfört har väckt stort intresse och vi lämnat offerter till ett flertal kunder, både bland industri och elnätföretag.