Hur ska energin räcka till?

Alla pratar om hur elbilen kommer att ta över morgondagens fordonsmarknad. Men hur ska egentligen energin räcka till när alla ska ladda sina bilar? Och hur ska energin kunna levereras dygnet runt under årets alla dagar? Reine Lönn, försäljningschef – E-mobility på GARO AB, tror sig ha svaren på dessa båda nyckelfrågor för framtiden.

GARO AB tillverkar och utvecklar laddstationer till elfordon. Med rötterna i det företagsamma Gnosjö är bolaget för närvarande under stark tillväxt. GAROs utvecklingsavdelning är baserad i Sverige och produktion av GAROs produkter sker i Sverige och i Polen. Reine Lönn har varit på företaget i fem år, tre år som försäljningschef.
– Vi levererar främst till Sverige och Norge, men vi märker en snabb utveckling i våra utländska dotterbolag och hela norra Europa.

För GARO AB är det en självklarhet att både deltaga och medverka aktivt på årets Elfack.
Och förväntningarna är högt ställda hos Reine Lönn:
– Jag hoppas att vår monter blir välbesökt samtliga dagar från morgon till kväll av nyfiket branschfolk. Vi är naturligtvis där för att möta befintliga och nya kunder för att på så sätt stärka vårt varumärke.

Reine Lönn ska själv medverka med en programpunkt under Elfack på scenen Forum för EL, om framtidens energilösningar kopplade till elfordon. Han ser optimistiskt på framtiden och gör samtidigt en koppling till årets tema för Elfack – förändringskraften du söker:
– Vi ser en kraftig tillväxt inom el/hybridbilar, något som också styrks av publik statistik från Power Circle, elkraftsbranschens intresseorganisation. Denna sammanslutning för framtidsfrågor inom branschen har dessutom tagit fram prognoser som visar en positiv utveckling för el- och hybridbilar. Det är många aktörer som samverkar för att hela tiden utveckla branschen.
Och en av dessa aktörer är alltså GARO AB från småländska Gnosjö.
– Vi försöker hela tiden hålla oss på en marknadsledande position inom elfordonsladdning. Men man ska ju vara ödmjuk, så jag brukar inte säga att vi leder utvecklingen själva, utan att vi är med och leder den, avslutar Reine Lönn.

En sak är i alla fall säker: både GARO AB och försäljningschef Lönn är laddade inför årets Elfack.