När OT möter IT: Signify skapar nya resurseffektiva nätverk

I framtidens fastigheter knyts belysningssystemen samman med IT-nätverk. Vilket skapar helt nya möjligheter för datainhämtning och tjänster.
– Vi ser en enorm potential, säger Robert Fredriksson på Signify.

 Från och med januari 2019 är Signify det nya bolagsnamnet för det som tidigare hette Philips Lighting. Företaget är världsomspännande, med runt 30 000 anställda i ett 70-tal länder och omsätter runt 70 miljarder kr.
– Vi kommer med ett stort arv efter 128 år i branschen, vi kan ljus. Globalt sett är vi ledande på ljusmarknaden, säger Robert Fredriksson, key account manager på Signify. Inom digitala fastigheter har vi en allians med Cisco, världsledande på IT-infrastruktur. Tillsammans tittar vi på hur nästa generations fastigheter med nästa generations digitala system för belysning och datainhämtning ska se ut.
Det är också på detta nya fokusområde Signify lägger tonvikten under Elfack och Switch, där Signify dels ställer ut, dels gör scenpresentationer ihop med Atea under taglinen: Är en smart fastighet verkligen intelligent?

På Forum för Ljus-scenen, där man framförallt vänder sig till installatörer, håller dessutom Anders Lind, sales specialist på Signify, dubbla seminarier under rubriken Belysningens roll i framtiden.
– På Switch vill vi visa hur vi arbetar i teknikens absoluta framkant: vad som händer när OT, operation technology, går samman med IT, förklarar Robert. Det handlar om att tänka annorlunda i uppbyggandet och nyttja den ändå nödvändiga armaturinfrastrukturen i fastigheter och integrera den med IT-nätverk till nya sensornätverk.
Systemet baseras på full TCP/IP och alla armaturer får unika IP-adresser. Dessa armaturer kan hämta in information om sin närmaste omgivning, som kopplas till resursutnyttjande och effektivisering. Men också till värden som påverkar välmående för människorna i fastigheten.
– Samtidigt öppnar det upp möjligheten till interaktion med fastigheten via applikationer och tjänster som har fokus just på användaren som ska arbeta i fastigheten.
Den nya infrastrukturen gör det möjligt att samordna flera tekniska vertikaler i ett och samma fysiska nätverk med en logisk separation av nätet för att inte blanda trafik mellan näten, exempelvis i multi-tenant fastigheter.
– Vårt huvudbudskap på Switch är att visa hur fastighetens värde på så sätt kan öka. Man får svar på frågor som: har vi för mycket kontor, har vi för lite, hur nyttjar vi kontoret, har vi rätt antal arbetsplatser, etc, säger Robert. Man kan också implementera asset-tracking för att ha koll på värdefulla enheter i en fastighet, t ex se var sängar, rullstolar eller kritisk utrustning finns på ett sjukhus.

I framtiden ser man applicering av maskininlärning och AI som något givet, som sannolikt kommer att drivas av verksamheterna och fastighetsägarnas olika intressen. Systemet är tänkt att byggas in i nya fastigheter, men kan även installeras i befintliga vid en större renovering. I Sverige är en första demoinstallation på gång i Ciscos kontor i Stockholm. Systemet har även installerats i Ateas nybyggda kontor i Stavanger.

Läs mer om Switch