Rundabordssamtal om digitaliseringen av energisystemet

Switch startade på allvar genom ett rundabordssamtal om digitaliseringen av energisystemet. Upplägget var som sig bör tvärbranschmässigt, med representanter från ABB, IBM, Göteborgs hamn, Södra Skogsägarna, Einride, BIL Sweden, EDU (Energiföretagens nätverk för digitaliserad utveckling) samt Energiföretagen Sverige.

Samtalet, som leddes av den rutinerade moderatorn Mats Lewan, rörde sig mellan alltifrån behovet av tydliga politiska riktlinjer och ramverk, till nödvändigheten av dialog och samverkan samt en efterlysning på ett flexiblare energisystem.

Sven Hermansson, forskningsledare på Södra Skogsägarna, höll med om att politiska ramverk behövs, men menade samtidigt att det inte går att vara passiv i utvecklingsarbetet:
– Vi har ett gemensamt ansvar att trycka på och tillsammans påverka politiken.

Jessica Alenius från branschorganisationen BIL Sweden ville också skifta fokus inför den fortsatta dialogen:
– Vi är alla överens om målen på till exempel klimatområdet, men inte om hur vi ska ta oss dit. Det är ett ekosystem som måste fungera och jag skulle vilja att vi pratar mer om vägen än om målet.

Både Sven Hermansson och Jessica Alenius har höga förväntningar inför de två mötesdagarna på Switch.
– Det här är ett jätteviktigt initiativ. Ekosystemet, som jag kallar det, tillsammans med elektrifieringen och digitaliseringen är frågor som vi från bilbranschen måste diskutera med en rad olika aktörer, slår Jessica Alenius fast.

Även Sven Hermansson understryker vikten av den breda dialogen:
– Det var tvärbranschgreppet som lockade mig hit till Switch. För oss inom basindustrin är det viktigt att hänga med i den utveckling som sker i de bolag som ligger längst fram kring till exempel digitaliseringen. Det handlar ofta om mindre bolag och startups.

Läs mer om SWITCH