Elektrifieringskommissionen ger en inblick: så ska omställningen gå till

Jenny Larsson, ledamot Elektrifieringskommissionen (VD, Hitachi ABB Power Grids)

Hur ska Sverige lyckas få ned transportsektorns utsläpp med 70 procent fram till 2030? Bollen ligger hos Elektrifieringskommissionen, som rivstartat sitt arbete.
– Vi får många inspel och upplever ett stort engagemang, säger Jenny Larsson, ledamot i kommissionen som berättar mer på SWITCH.

I oktober i fjol tillsatte regeringen Elektrifieringskommissionen, med infrastrukturminister Tomas Eneroth som ordförande. Flera näringslivsprofiler knöts till kommissionen. En av dem är Jenny Larsson, VD för Hitachi ABB Power Grids, som medverkar på SWITCH 5 maj och inleder eftermiddagspasset “Transportsektorn i omställning”.

– På SWITCH räknar jag med att kunna berätta en del om vilka prioriteringar som gjorts i arbetet och några av de steg vi ser som viktiga att ta just nu.
– Jag tror det är intressant för deltagarna på SWITCH, särskilt som många aktörer är med och bidrar eller vill göra inspel till det här arbetet, säger hon.

Sveriges uttalade mål är att minska växthusgasutsläpp från inrikes transporter med 70% senast år 2030, jämfört med år 2010. Kommissionen har fått två år på sig att dra slutsatser och forma förslag till en handlingsplan för att påskynda arbetet med elektrifiering.

Största utmaningen är utan tvekan energibehovet. Olika beräkningar visar att dagens elförbrukning på 130–140 TWh kanske kommer att vara fördubblad vid 2040 och framåt. Kanske mer än så. Omställningsbehovet i både industrin och transportsektorn driver på behovet. Och tiden är knapp.

– Exakt, därför måste arbetet accelereras. Tillräcklig elnätskapacitet är en central förutsättning för att vi ska kunna lyckas. Vi behöver definitivt bygga ut och förstärka elnäten, menar Jenny Larsson.

Men utbyggnaden är inte den enda lösningen för att minska det framtida effektbehovet. Det finns en potential i innovativa lösningar som kan optimera näten, hävdar Jenny:

– Jag jobbar ju själv inom ett teknologi- och teknikföretag, och vet att det finns många smarta lösningar framme. Att optimera elnäten, att använda dem mer effektivt, skulle underlätta omställningen.

Det handlar också om att välja smart, att hitta standardiseringar och affärsmodeller som kan underlätta elektrifieringen av transportsektorn.
– Omställningen är även viktig ur konkurrenshänseende. När vi utvecklar grön teknologi kan vi exportera den, säger Jenny.
– Vi är på gång vad gäller elektrifiering i Sverige. Samtidigt har några andra länder kommit längre än oss på en del områden. Men många står där vi står, eller är lite efter.

Omvärldsbevakning är en vital del i Elektrifieringskommissionens uppdrag.
– Det är viktigt, inte minst ur standardiseringssynpunkt, understryker hon.
– En lastbil som kör på en elväg i Sverige måste kunna fortsätta ner till Danmark och Tyskland. Då måste vi ha gemensamma standarder. Samma gäller för stationär laddinfrastruktur.

I Tyskland görs stora satsningar på vätgasdrift för tunga godstransporter, något som Elektrifieringskommissionen följer med intresse.
– Absolut. Vissa sträckor kan lämpa sig bättre för vätgasdriven godstrafik även i Sverige, det är en av de saker vi tittar på.

På SWITCH hoppas Jenny Larsson kunna berätta en del om hur arbetet framskrider. Det genomförs i arbetsgrupper som tittar på elektrifiering av större vägar och viktiga stråk för industrin, regionala elektrifieringspiloter och bygg- och anläggningsprojekt samt sjöfart och flyg. Hon upplever en stark medvind och stort engagemang från olika håll.

– Elektrifiering av transportsektorn är ju väldigt hett, både inom akademi och näringsliv. Små, medelstora och stora aktörer gör studier, utvecklar produkter, tittar på system, tar fram mycket spännande teknik, spännande lösningar.

Kommissionen har blivit kontaktad av många som kan och vill vara med i omställningen. Jenny Larsson välkomnar initiativen:
– Det är det som är så häftigt, det finns så många som är beredda att hjälpa till för att få det här att hända.

Hon hoppas att det engagemanget, den diskussionen fortsätter på SWITCH.
– SWITCH är en väldigt bra mötesplats för att föra ut de här frågorna, tror jag. Särskilt då plattformen hann etablera sig innan pandemin, så många känner till den. Nu kan man bygga vidare på den som digital mötesplats.
– Framförallt värdesätter jag att programmet lyfter de här för branschen heta frågorna på ett strategiskt och visionärt sätt. Jag ser fram emot SWITCH!

Välkommen till el- och energibranschens framtidsarena! SWITCH är en framåtblickande mötesplats inriktad på omställning och förändring driven av teknikskiften och digitala tjänster, där nya och mogna företag kan mötas kring behoven i ett framtida hållbart samhälle.

SWITCH är katalysatorn för att implementera strategier och visioner inom el- och energibranschen. Mötesplatsen arrangeras av Svenska Mässan i digitalt format den 5 maj, som en upptakt inför ELFACK 2022. Allt om program och anmälan hittar du här ».