ELFACK:TA pausas 2022 och återkommer 2024

Transformationen av el- och energibranschen är idag centrala frågeställningar i samhälls- och industriutvecklingen. ELFACK:TA är etablerad tillsammans med branschen som ett kompletterande forum till ELFACK, Nordens största mässa och mötesplats för el- och energibranschen. Tillsammans med en rad centrala aktörer har ett program med högaktuella ämnen och intressanta insikter skapats inför ELFACK:TAs premiär i maj.

I kölvattnet av pandemin, och att det under vintern åter infördes stränga restriktioner, har tidsplanen påverkats på ett sätt som inte gick att förutse. Det innebär att vi behöver värdera och ompröva de insatser som görs för att skapa de allra bästa förutsättningarna för kvalitativa och tidseffektiva möten inom branschen. Därför väljer vi i detta läge att pausa ELFACK:TA för att satsa fullt ut på ELFACK 2023. Stora delar av det planerade programmet på  ELFACK:TA kommer att göras tillgängligt digitalt genom Svenska Mässans och våra programpartners kanaler med start under våren.

Det är med full kraft vi nu tar oss an planeringen för ELFACK som arrangeras den 9–12 maj 2023. ELFACK:TA kommer att genomföras igen 2024 och därefter med fortsatt intervall om vartannat år.

Tveka inte att kontakta oss vid eventuella frågor eller funderingar.

Vänligen,
Team ELFACK