Northern Europe’s no 1 trade fair on energy & electrification

 

Välkommen till Elfack 9-12 maj 2023

Elfack kraftsamlar – för ett digitaliserat, elektrifierat och hållbart samhälle

Elektrifiering och digitalisering är nyckelområden inom den pågående samhällsomställningen. Lösningarna måste få genomslag och leda till förändringar över hela samhällsområden, sektorer och näringsgrenar. Och vi måste bli snabbare!

Elfack mobiliserar den samverkan som behövs för att lyckas. Här kan aktörerna inom fastigheter och städer, transporter och industri möta en samlad el- och belysningsbransch för att gemensamt flytta positionen framåt. Människor, teknik, ekonomi och politik får utrymme att samspela för ett högre syfte. Det är bara tillsammans och med gemensamma krafter som vi kan lyckas.

Elfack erbjuder en möjlighet att träffa en samlad el- och belysningsbransch med komplett utställning, plats för möten och diskussion, ett omfattande seminarieprogram och utbildningsaktiviteter.

Ämnen på Elfack 2023

 

Programrådet kvalitetssäkrar innehållet

Utvecklingen går oerhört fort just nu, inom varje teknikområde. För att klara anpassningen till ett klimatsmart samhälle, med allt högre digitaliseringsgrad, måste kompetensen öka. Elfack syftar till att mobilisera omställningen och förmedla ny kunskap inom branschens olika delar. Ett råd bestående av tongivande aktörer kvalitetssäkrar scenprogrammet.

Anmäl dig till Elfack nyhetsbrev

Anmäl dig här

Inga resultat

En revolution för energibranschen

01 mars / 2023

Resultatet av att vi under 1900-talet använde fossila bränslen för att producera el blev el som var dyrare än bränslet. Detta ändras nu tack vare fossilfri elproduktion där elen blir billigare än oljan, och dessutom kommer vi kunna producera bränsle av el. “Det kan ge Sverige ett industriellt försteg gentemot andra länder”, säger Tomas Kåberger. Tomas har vigt hela sitt yrkesliv åt energifråga...

Läs vidare

Elbilar kan bli energilager

01 mars / 2023

Det nya samverkansprojektet Public EV Power Pilots, eller PEPP som det också heter undersöker möjligheten att använda elbilar som energilager. Det projektet konkret vill titta på är om det är möjligt att låna energi från parkerade fordon med en överkapacitet som inte används. PEPP som projekt föddes ur en nyfikenhet kring elektriska bilar och den stora mängden energi som finns i batterierna nä...

Läs vidare

SEK Svensk Elstandard: Elbilsladdningens största risker

23 februari / 2023

I Sverige ökar antalet rena elfordon snabbt samtidigt som vi har problem med att få strömmen att räcka till. Enligt Ingvar Eriksson, teknisk expert på SEK Svensk Elstandard, behöver vi få styrning på våra laddstationer och inse vikten av att ladda säkert. – Den absolut största risken när det kommer till elfordonsladdning handlar om när man försöker ladda sina elfordon via vanliga vägguttag. Fa...

Läs vidare

Solenergi - pusselbit när samhället elektrifieras

31 januari / 2023

Att stora delar av samhället är mitt uppe i en elektrifiering har nog undgått få. Industri, transport och övriga samhällssegment ställer om för att nå hållbarhetsmål. Men elektrifieringen har även sina utmaningar. När elförbrukningen ökar ställs stora krav på våra elnät. “Stödtjänster till elnätet är en förutsättning framåt” säger Ludvig Bydén, verksamhetsutvecklare på Svensk Solenergi. Just n...

Läs vidare

Samarbetspartners

Mediapartners