Program & Aktiviteter

Välkommen att lämna ditt föreläsningsförslag till öppna programmet på ELFACK och SWITCH

Samhället befinner sig i en omställning där de lösningar som visas på ELFACK tillsammans utgör den stora möjliggöraren för ökad hållbarhet. Globala trender och drivkrafter ställer ökade krav på samverkan. Med ny teknik skapas innovationer och lösningar som utmanar etablerade affärsmodeller och företagsstrukturer. Branschgränser löses upp och nya aktörer gör entré.

Programinnehållet på ELFACK kommer att bjuda på allt från kompetensutveckling till inspiration kring nya tekniska lösningar. Till de öppna scenerna – mitt i mässhallen på plan två – söker vi bl a case och erfarenhetsåterkopplingar samt framåtblickande kunskapsföreläsningar inom följande fyra teman:

  • Smarta fastigheter och den smarta staden
  • Smarta elnät och nya lokala energisystem
  • En elektrifierad transportsektor
  • Smart belysning för hållbarhet, bättre hälsa och effektivitet

 

ELFACK är tillsammans med Power Circle Summit och SWITCH en branschöverskridande mötesplats för framtidens lösningar inom el, kraft, ljus och informationsteknologi. Här samlas 20 000 medverkande för att nätverka och göra affärer, ta del av ny teknik och innovationer, få inspiration till nya lösningar och dra nytta av ett unikt kunskapsinnehåll.

Lämna ditt föreläsningsförslag här »