Besökargrupper

Se Elfacks besökargrupper nedan.

Se Elfacks besökargrupper nedan.

Besökarnas branscher

El- och/eller bygginstallationer
Industri
Eldistribution
Konsult
Utbildning

Besökarnas befattningar

Elektriker
Företagsledning
Projektledare
Försäljning marknadsföring
Konstruktör
Elkonsult
Inköp
Teknisk chef
Installationschef
Studerande
Linjemontör
Planerare/Beredare
Drift-och underhållschef
Utbildare
Svagströmsinstallör
Byggchef/-ledare
Fastighetsförvaltare
Ljusdesigner