ELFACK:TA

ELFACK:TA pausas 2022 och återkommer 2024

ELFACK:TA pausas 2022 och återkommer 2024

ELFACK:TA – EN HELT NY MÖTESPLATS

ELFACK:TA – en helt ny mötesplats som både initierats av och skapats tillsammans med branschen. Här ligger fokus på kunskap, utbildning och sociala aktiviteter

Vi ser alla fram emot att göra affärer, byta erfarenheter och träffa kunder och kollegor. För att inte tala om att ta del av ny teknik, få uppslag till nya lösningar och inspireras av spännande innovationer. En pandemi pausar inte förändringskraften, den får snarare omställningstakten att accelerera!

På ELFACK:TA kan du ta del av ett omfattande scenprogram och här finns många möjligheter till utbildning och certifiering. Innehållet skapar vi kring våra teman – Elektrifiering, Digitalisering och Cirkulära samhällen – och i nära samverkan med branschen.

Utställningen bjuder på mängder av nya produkter och tjänster och experterna är självklart på plats, redo att svara på alla era frågor.

Varmt välkommen till ELFACK:TA 2024, på Svenska Mässan i Göteborg!

Träffa kunderna på en helt ny mötesplats. Skapad i samarbete med branschen.

  • Flera öppna scener med spännande program.
  • Experter och kvalificerade föreläsare på plats.
  • Utbildningar och möjlighet till certifiering.
  • Utställning av produkter, system och tjänster.
  • Sociala aktiviteter som mingel och after work.

 

 

Relevanta målgrupper träffas på ELFACK:TA

Affärsutvecklare
Arkitekt
Chef kommunal förvaltning
Driftchef /-ansvarig
Elektriker / elinstallatör
Elektroingenjör / Elingenjör
Elkonsult
Eltekniker
Energirådgivare
Fastighetschef
Fastighetsförvaltare
Företagsledning
Försäljningschef/-ansvarig
Ingenjör
Inköpare/Inköpsassistent
Installationschef
IT-chef / ansvarig
IT-konsult
IT-projektledare
IT-strateg
Konstruktör

Konsult
Kvalitetschef-/ansvarig
Ljusdesigner/arkitekt
Marknadschef /-ansvarig
Miljöchef / Hållbarhetsansvarig
Montör
Nätchef / energiansvarig
Plats- filialchef /-ansvarig
Produktchef/-ansvarig
Projektledare
Servicetekniker
Studerande
Säkerhetschef/-ansvarig
Säljare
Tekniker
Teknisk chef /-ansvarig
Underhållschef /-ansvarig
Upphandlingsansvarig / Inköpschef
VD
Ägare / styrelseuppdrag

PROGRAMRÅD KVALITETSSÄKRAR INNEHÅLLET

Utvecklingen går oerhört fort just nu, inom varje teknikområde. För att klara anpassningen till ett klimatsmart samhälle, med allt högre digitaliseringsgrad, måste kompetensen öka.
ELFACK:TA syftar till att mobilisera omställningen och förmedla ny kunskap inom branschens olika delar. Ett råd bestående av tongivande aktörer kvalitetssäkrar scenprogrammet.

Inga resultat

Solpaneler stör viktig radiotrafik – dolt problem i fokus på ELFACK

11 april / 2022

Mycket kan gå fel vid installation av solcellsteknik i hemmiljö. – I värsta fall leder det till att radiofrekvenser för flyget, försvaret, polisen och brandkåren störs ut, säger Per Samuelsson på Elsäkerhetsverket, som uppmärksammar frågan på ELFACK 2023. ELFACK, Nordens största fackmässa och mötesplats för el- och energibranschen, arrangeras den 9-12 maj nästa år. Elsäkerhetsverket planerar a...

Läs vidare

Elektrifiering och digitalisering i fokus på ELFACK 2023

11 april / 2022

El- och energibranschen utvecklas i en otrolig hastighet och frågeställningarna är centrala för hela samhälls- och industriutvecklingen. Den accelererande elektrifieringen innebär inte bara ett gigantiskt teknikskifte utan drar även med sig ett stort kompetensskifte. Tillsammans med branschens mest tongivande aktörer har Svenska Mässan påbörjat ett arbete i syfte att sprida kunskap och öka komp...

Läs vidare

ELFACK:TA pausas 2022 och återkommer 2024

08 mars / 2022

Transformationen av el- och energibranschen är idag centrala frågeställningar i samhälls- och industriutvecklingen. ELFACK:TA är etablerad tillsammans med branschen som ett kompletterande forum till ELFACK, Nordens största mässa och mötesplats för el- och energibranschen. Tillsammans med en rad centrala aktörer har ett program med högaktuella ämnen och intressanta insikter skapats inför ELFACK:TAs...

Läs vidare

Så ska ELFACK:TA fylla gapet och möta kunskapstörsten inom branschen

09 februari / 2022

Det finns ett akut behov av ny kompetens, kopplat till den stora el- och energiomställningen. Om det är både besökarna till och programrådet för ELFACK:TA ense. – Vi vill bli den plattform som samlar branschen för att hitta nya vägar framåt, säger Anna Jarnö, affärsansvarig för den nya mötesplatsen. Trots att ELFACK:TA vänder sig till samma besökargrupper som ordinarie ELFACK har den nya arena...

Läs vidare

Det här vill installatörerna få ut av nya mellanårseventet ELFACK:TA

27 december / 2021

Besökarnas önskan är glasklar: ge oss mer information, mer kunskap! Det framgår tydligt när vi frågade elinstallatörerna själva vad de hoppas på inför premiären av ELFACK:TA på Svenska Mässan i maj 2022. Svaren vittnar om de växande och specifika behoven av ny kompetens, kopplat till den stora energiomställningen. Jonas Kristiansson, EL-Finess Elinstallationer Hur ser du på kunskapsbehoven,...

Läs vidare