ELFACK:TA

ELFACK:TA pausas 2022 och återkommer 2024

ELFACK:TA pausas 2022 och återkommer 2024

ELFACK:TA – EN HELT NY MÖTESPLATS

ELFACK:TA – en helt ny mötesplats som både initierats av och skapats tillsammans med branschen. Här ligger fokus på kunskap, utbildning och sociala aktiviteter

Vi ser alla fram emot att göra affärer, byta erfarenheter och träffa kunder och kollegor. För att inte tala om att ta del av ny teknik, få uppslag till nya lösningar och inspireras av spännande innovationer. En pandemi pausar inte förändringskraften, den får snarare omställningstakten att accelerera!

På ELFACK:TA kan du ta del av ett omfattande scenprogram och här finns många möjligheter till utbildning och certifiering. Innehållet skapar vi kring våra teman – Elektrifiering, Digitalisering och Cirkulära samhällen – och i nära samverkan med branschen.

Utställningen bjuder på mängder av nya produkter och tjänster och experterna är självklart på plats, redo att svara på alla era frågor.

Varmt välkommen till ELFACK:TA 2024, på Svenska Mässan i Göteborg!

Träffa kunderna på en helt ny mötesplats. Skapad i samarbete med branschen.

  • Flera öppna scener med spännande program.
  • Experter och kvalificerade föreläsare på plats.
  • Utbildningar och möjlighet till certifiering.
  • Utställning av produkter, system och tjänster.
  • Sociala aktiviteter som mingel och after work.

 

 

Relevanta målgrupper träffas på ELFACK:TA

Affärsutvecklare
Arkitekt
Chef kommunal förvaltning
Driftchef /-ansvarig
Elektriker / elinstallatör
Elektroingenjör / Elingenjör
Elkonsult
Eltekniker
Energirådgivare
Fastighetschef
Fastighetsförvaltare
Företagsledning
Försäljningschef/-ansvarig
Ingenjör
Inköpare/Inköpsassistent
Installationschef
IT-chef / ansvarig
IT-konsult
IT-projektledare
IT-strateg
Konstruktör

Konsult
Kvalitetschef-/ansvarig
Ljusdesigner/arkitekt
Marknadschef /-ansvarig
Miljöchef / Hållbarhetsansvarig
Montör
Nätchef / energiansvarig
Plats- filialchef /-ansvarig
Produktchef/-ansvarig
Projektledare
Servicetekniker
Studerande
Säkerhetschef/-ansvarig
Säljare
Tekniker
Teknisk chef /-ansvarig
Underhållschef /-ansvarig
Upphandlingsansvarig / Inköpschef
VD
Ägare / styrelseuppdrag

PROGRAMRÅD KVALITETSSÄKRAR INNEHÅLLET

Utvecklingen går oerhört fort just nu, inom varje teknikområde. För att klara anpassningen till ett klimatsmart samhälle, med allt högre digitaliseringsgrad, måste kompetensen öka.
ELFACK:TA syftar till att mobilisera omställningen och förmedla ny kunskap inom branschens olika delar. Ett råd bestående av tongivande aktörer kvalitetssäkrar scenprogrammet.

Inga resultat

All elektrokompetens framtiden kräver – hur ska vi få fram den?

14 juni / 2022

På bild: Samuel Strömgren, Energy Competence Center. Den accelererande elektrifieringen innebär inte bara ett gigantiskt teknikskifte. Utan ett minst lika stort kompetensskifte. Men varifrån ska kompetensen tas? Var finns alla hjärnor och händer? – Det är hög tid att ta tag i den frågan nu. Vi har inte tid att vänta, säger Samuel Strömgren från Energy Competence Center.   Trots at...

Läs vidare

Efter Power Electrification Summit: "Sverige kan ta en global ledarroll"

14 juni / 2022

På bild: Lina Håksandotter, H2 Green Steel,  Åsa Pettersson, Energiföretagen, Robert Andrén, Energimyndigheten och Lotta Medelius Bredhe, Svenska Kraftnät. Energiomställningen går i rasande fart. Och samsynen kring vad som behöver göras är bredare än någonsin. De slutsatserna kan dras från årets Power Electrification Summit. Flera medverkande menade att Sverige nu har stora möjligheter att ta...

Läs vidare

Smarta Hem lösningar

10 juni / 2022

Här ger Jens Strinsjö en djupdykning inom smarta hem- lösningar med utgångspunkt från Schneiders system Wiser. Det handlar om framtidssäkra val för det smarta hemmet med utgångspunkt från energioptimering, belysningsstyrning, ökad säkerhet och bättre komfort. Jens berättar även om Schneiders hållbarhetsarbete och företagets transparens vad gäller produkternas påverkan på miljön. Talare: Jens S...

Läs vidare

EvA - branschens nya anvisning

10 juni / 2022

Lär dig mer om riskbedömning och elsäkerhetsplanering. Cecilia Axelsson berättar om det förebyggande arbetet för att undvika risk i arbetstagarens arbetsmiljö. EvA – Elsäkerhet vid arbete – är branschens nya anvisning anpassad till den stora delen av elinstallationsbranschens verksamhet, dvs lågspänningsinstallationer. Det är arbetsgivarens ansvar att se till att ingen blir skada på jobbet. I f...

Läs vidare

Kraftsamling elektrifiering – Västra Götaland antar utmaningen

10 juni / 2022

Vad händer inom Västra Götaland när det kommer till elektrifiering? Hur skapar vi en tillräcklig elproduktionen som klarar den massiva ökningen av elanvändning? En kraftsamling pågår med målet att bli ett föredöme för omställning till ett mer hållbart och konkurrenskraftigt samhälle inför 2030. Det handlar inte minst att säkra innovationskraft och kompetens inom regionen. Stora satsningar sker...

Läs vidare