Camilo Tapia

Customer Project Manager, Power2U Sweden AB
onsdag
Smart, hållbart och småskaligt - är lokala energisystem vägen framåt? Paneldebatt
torsdag
Hur du transformerar ditt fastighetsbestånd till vinstdrivande energitillgångar
Hur du transformerar ditt fastighetsbestånd till vinstdrivande energitillgångar