Erik Mårtensson

Divisionschef, Energy Management, Siemens Sverige, Siemens AB
onsdag
Smart, hållbart och småskaligt - är lokala energisystem vägen framåt? Paneldebatt
Trender inom energisektorn - utmaningar och möjligheter
torsdag
Digitalisering - möjligheter för de som vågar!