Erik Persson

Digital Lead Power Grids, ABB Sverige
onsdag
Vägen mot hållbarhet kräver gemensam utveckling - ABB och Göteborg Energi har tillsammans påbörjat resan