Lena Stridsman

Country Digital Lead, ABB Sverige
torsdag
Digitalt, fossilfritt och autonomt - digitalisering som möjliggörare för ökad produktivitet, lönsamhet , hållbarhet och cirkulär ekonomi