Ola Månsson

VD, Installatörsföretagen
tisdag
Hur lockar vi fler kvinnor till en av landets mest ojämnställda branscher?
Dags för en jämställd elbransch!
Stipendieutdelning Schneiderfonden
KNX Award - den moderna elinstallationens årliga utmärkelse