Otto Lundman

VD och medgrundare, Modvion AB
tisdag
Modvion utvecklar modulära torn i laminerat trä till storskalig vindkraft