Patrik Nilsson

VD, Kamstrup
onsdag
Effektbrist är ett hot mot svensk tillväxt - kan vi använda energin smartare?