Är en smart fastighet verkligen intelligent?

  • onsdag / 08 maj / 2019
  • 15:10-15:30
  • Scenen Switch

Beskrivning

I framtidens fastigheter knyts belysningssystemen samman med fastighetens IT-nätverk. Vilket skapar helt nya möjligheter för datainhämtning och tjänster.

Det handlar om att tänka annorlunda i uppbyggandet och nyttja den ändå nödvändiga armaturinfrastrukturen i fastigheter och integrera den med IT-nätverk till nya sensornätverk.
Systemet baseras på full TCP/IP och alla armaturerna får unika IP-adresser. Dessa armaturer kan hämta in information om sin närmaste omgivning som kopplas till resursutnyttjandet och effektivisering men också till värden som påverkar välmående för människorna i fastigheten samtidigt som det öppnar upp möjligheten till interaktion med fastigheten via applikationer och tjänster som har fokus på just användaren som skall arbeta i fastigheten.
Den nya infrastrukturen gör det möjligt att samordna flera tekniska vertikaler i ett och samma fysiska nätverk med en logisk separation av nätet för att inte blanda trafik mellan näten exempelvis i multi-tenant fastigheter.
– Vårt huvudbudskap på Switch är att visa hur fastighetens värde på så sätt kan öka.”

Talare

Kostnadsfri föreläsning

Föreläsningen är kostnadsfri.