Digitalt, fossilfritt och autonomt - digitalisering som möjliggörare för ökad produktivitet, lönsamhet , hållbarhet och cirkulär ekonomi

  • torsdag / 09 maj / 2019
  • 13:30-13:50
  • Scenen Switch

Beskrivning

Kapacitetsbrist i elnätet, elektrifiering av transporter, mer förnybar energi i elnätet etc ställer krav på en helt annan dynamik i elnätet. För att åstadkomma det är digitalisering ett måste. Och inte bara elnätet, genom att kombinera styrkan i domänexpertis med den digitala verktygslådan kan vi digitalisera alla energiflöden.
Ta del av vad och hur olika energibolag agerar tillsammans med partners i ekosystem för att digitalisera alla sina energiflöden; el, fjärrvärme, vatten etc. För att skapa nytta och värde här och nu, sänka kostnader, öka effektivitet, men också för att skapa nya affärsmöjligheter och affärsmodeller på längre sikt.

Talare
Lena Stridsman Country Digital Lead ABB Sverige

Kostnadsfri föreläsning

Föreläsningen är kostnadsfri.