Elbränder i våra bostäder

  • torsdag / 09 maj / 2019
  • 14:00-14:20
  • Scenen Forum för EL
Talare
Magnus Karlson Elinspektör Elsäkerhetsverket
Michael Steen Besiktningsingenjör, Brandskyddsföreningens Elektriska nämnd

Kostnadsfri föreläsning

Föreläsningen är kostnadsfri.