Ett framtidssäkert fundament för alla laddstolpar

  • onsdag / 08 maj / 2019
  • 11:10-11:30
  • Scenen Switch

Beskrivning

Hur enkelt man kan spara tid och pengar vid installation av laddstolpar genom att använda framtids och krocksäkra universalfundament som passar alla laddstolpar. För en effektiv laddinfrastrukturutbyggnad måste installationerna även enkelt kunna byggas ut utan framtida barriärer i form av extra mark och grävarbeten.

Talare
Mathias Hökfelt Grundare Unimi

Kostnadsfri föreläsning

Föreläsningen är kostnadsfri.