Förnyelse av elnätet och nätreglering med hjälp av ABB's optimerade underhåll

  • tisdag / 07 maj / 2019
  • 13:40-14:00
  • Scenen Forum för KRAFT

Beskrivning

  • Optimera era krafttransformatorer så de klarar dagens hårda drift- och underhållskrav med hjälp av ABB’s innovativa lösningar.
  • ABB hjälper er att förlänga livslängd och utöka underhållsinterval med hjälp av smarta plug-and-play lösningar där konventionella lindningskopplare byts ut mot vakuum teknik.
  • Lindnings kopplar utbytet kan som regel genomföras utan att sänka oljenivån i transformatorn och göras klart på en arbetsdag.
  • Underhållsfria torra genomföringar ersätter oljeimpregnerade porslinsgenomföringar, även här plug-and-play lösningar för snabbt problemfritt byte.
  • Underhållsfria torkapparater ersätter konventionella torkapparater.
  • Övrig säkerhets- och mätutrustning digitaliserias med hjälp av E-devices för övervakning via MODBUS.
Talare
Magnus Karlsson Sales & Marketing Manager, NEU ABB

Kostnadsfri föreläsning

Föreläsningen är kostnadsfri.