Från mätvärden till verksamhetseffektivisering – hur maximerar vi affärsnyttan med de nya elmätarna?

  • onsdag / 08 maj / 2019
  • 14:00-14:20
  • Scenen Forum för KRAFT

Beskrivning

5.4 miljoner nya elmätare kommer installeras i Sverige fram till slutet av 2024.
De nya elmätarna underlättar för slutkunderna att få mer detaljerad information om sin konsumtion, egenproduktion och att bli mer delaktiga i energisystemet.
Men vilka nya möjligheter finns för elnätsbolagen? Hur skapar vi affärsnytta och verksamhetseffektivisering inom områden för nätdrift, underhåll och ökad leveranskvalitet?

Talare
Fredrik Rex VD Aidon Sverige AB

Kostnadsfri föreläsning

Föreläsningen är kostnadsfri.