Hållbar mobilitet i det uppkopplade transportsystemet

  • onsdag / 08 maj / 2019
  • 15:30-16:30
  • Scenen Switch

Beskrivning

Framtidens transportsystem står inför stora förändringar, både när det gäller hur vi människor transporterar oss, men också när det gäller godstransporterna. Teknikutvecklingen går snabbt, men för att potentialen ska kunna utnyttjas kommer det i ännu högre grad än idag krävas samverkan mellan olika aktörer från näringslivet, samhället, akademin och inte minst de som använder transportsystemet. Inom det strategiska Innovationsprogrammet Drive Sweden samlas över 100 partners för att identifiera, demonstrera och skapa förutsättningar för implementering av framtidens hållbara mobilitetslösningar för människor och gods. 
 
Seminariet kommer att diskutera hur ett uppkopplat, automatiserat och delat vägtransportsystem kan bidra till ett hållbart samhälle. Exempel kommer att presenteras, bl a om arbetet runt hur olika typer av transportoperatörer kan få sina system att fungera tillsammans genom ett transparent informationsutbyte, och paketerade på ett sätt som gör det enkelt för slutanvändarna att komma åt, och betala för, sin kombinerade mobilitet.
 
Avslutningsvis kommer en panel att diskutera hur potentialen i de nya lösningarna kan tillvaratas och hur hinder kan övervinnas.
 
Medverkande parter är bland andra:
Sofie Vennersten, Drive Sweden
Malin Andersson, Trafikkontoret Göteborg
Klara Bergkvist, GoMore
Sofia Löfstrand, LIMA-projektet, Lindholmen Science Park
 
Seminariet avslutas med ett panelsamtal mellan de medverkande och utvecklingsledande aktörer inom mobilitet.

Talare
Malin Andersson Trafikontoret, Göteborgs stad
Sofia Löfstrand Lindholmen Science Park
Tobias Uppström Försäljningschef Bee Charging Solutions
Sofie Vennersten Programchef för Drive Sweden Lindholmen Science Park

Kostnadsfri föreläsning

Föreläsningen är kostnadsfri.