Har du rätt åskskydd för din anläggning?

  • torsdag / 09 maj / 2019
  • 13:00-13:20
  • Scenen Forum för EL

Beskrivning

Med rätt verktyg kan du bedöma behovet av skydd, utvärdera eventuella följder och välja rätt skyddsåtgärder för att skydda människor, byggnader, installationer och egendom från skadlig verkan av blixtnedslag.

Talare
Johan Bäckman expert inom åskskyddsteknik och aktiv inom standardiseringen för SEK Svensk Elstandard och en av huvudförfattarna till SEK Handbok 452 - Åskskyddshandboken

Kostnadsfri föreläsning

Föreläsningen är kostnadsfri.