Hur lockar vi fler kvinnor till en av landets mest ojämnställda branscher?

  • tisdag / 07 maj / 2019
  • 10:00-10:20
  • Scenen Forum för EL

Beskrivning

Sverige står inför en gigantisk omställning med en elektrifiering av stora delar av samhället. Men redan idag saknas uppemot 10 000 elektriker och 95 procent av företagen som jobbar med elteknik har svårt att rekrytera. Samtidigt är branschen en av de mest ojämställda med bara 2 procent kvinnor. Ska man lyckas lösa kompetensbehovet för framtiden måste andelen kvinnor i branschen öka betydligt.  Klarar vi inte det, är risken stor att Sverige sackar efter i omställningen till ett mer hållbart samhälle. Hur kan företag, skola och politiker agera för att skapa en mer jämställd bransch? Möt representanter från Installatörsföretagen, Elektrikerförbundet och Kraftkvinnorna när de ger sin syn på vad som behöver göras.

Talare
Katarina Berg ElQvinnorna
Fredrik Karlsson Chefredaktör Elinstallatören
Ola Månsson VD Installatörsföretagen
Anna-Carin Windahl Kraftkvinnorna

Kostnadsfri föreläsning

Föreläsningen är kostnadsfri.