När landsbygden kan hjälpa staden. Kan vi köra mikron och brödrosten samtidigt?

  • torsdag / 09 maj / 2019
  • 14:20-14:40
  • Scenen Forum för KRAFT

Beskrivning

En av de stora klimatutmaningarna idag är hur vi effektreglerar i elnäten och över hela världen händer snabba förändringar i energissytemen. En omställning från hur vi effektreglerar idag är nödvändig om vi ska klara de internationella mål som ställts. När elnäten är ansträngda används främst fossilkraft för att fylla på det där sista som behövs i elnäten. Ofta pratas det om att vi måste få till en beteendeförändring och att man måste bli mer medveten om energisystemen. Men är det så? Handlar det inte mer om att vi måste jobba med smartare samarbetande system? Landsbygden har här en fantastisk möjlighet att bidra till att städerna får den effekt som behövs och i städer finns det massor av effektslukande system som skulle kunna köras smartare.
Joachim Lindborg kopplar ihop utmaningarna med de flexibilitetsprojekt som drivs runt Uppsala och den stora potential flexibilitet faktiskt har i energisystemet.

Talare
Joachim Lindborg CTO Sustainable Innovation

Kostnadsfri föreläsning

Föreläsningen är kostnadsfri.