Plug and play-lösningar för byggnation av framtidens anläggningar

  • torsdag / 09 maj / 2019
  • 10:40-11:00
  • Plats Forum för KRAFT

Beskrivning

Standardisering utan att förlora möjlighet till kundanpassning
Komplett prefabricering i fabrik, konceptlösning för framtiden med en rad överlägsna fördelar
Med industriellt byggande säkras kvalitet och kostnadseffektivitet, liksom att det leder till stora tids- och miljöbesparingar

Talare
Peter Ackebjer Head Of Strategy Business Development Holtab
Typ av programpunkt
Forum för kraft

Kostnadsfri föreläsning

Föreläsningen är kostnadsfri.