Smart, hållbart och småskaligt - är lokala energisystem vägen framåt? Paneldebatt

  • onsdag / 08 maj / 2019
  • 11:30-12:30
  • Scenen Switch

Beskrivning

I det nya energilandskapet kommer vi att se hur en lång rad branscher möts i digitalisering och elektrifiering. Hur kan smarta, småskaliga och gränsöverskridande lösningar bidra till att vi kan tillfredsställa kraven på samhällsnytta, miljöprestanda och långsiktig lönsamhet?
 
Till detta seminarium har vi bjudit in såväl etablerade företag som nya aktörer som erbjuder produkter och tjänster. Men vi har även representanter från organisationer som har praktisk erfarenhet av hur ny teknologi kan tillämpas kommersiellt. En av många viktiga frågor är hur nya affärsmodeller kan medverka till ett nytt energilandskap präglat av ett hållbart energisystem med fler lokala och branschöverskridande lösningar.

Talare
Charlotte Bergqvist Styrelseordförande Power Circle
Jörgen Lööf VD ElectriCITY
Erik Mårtensson Divisionschef, Energy Management, Siemens Sverige Siemens AB
Bo Normark Thematic Leader For Smart Grid and Energy Storage InnoEnergy
Camilo Tapia Customer Project Manager Power2U Sweden AB
Tobias Uppström Försäljningschef Bee Charging Solutions

Kostnadsfri föreläsning

Föreläsningen är kostnadsfri.