Trender inom energisektorn - utmaningar och möjligheter

  • onsdag / 08 maj / 2019
  • 14:40-15:00
  • Scenen Forum för KRAFT

Beskrivning

Energimarknaden är i förändring. Flera branscher går ihop och nya aktörer kommer in på marknaden. Hur kan vi utnyttja digitaliseringens möjligheter där ett allt mer elektrifierat samhälle dessutom ställer högre krav på elnäten? Hur ska vi klara av effektbristen i elnäten som kommer att uppstå?

Talare
Erik Mårtensson Divisionschef, Energy Management, Siemens Sverige Siemens AB

Kostnadsfri föreläsning

Föreläsningen är kostnadsfri.