Utifrån nya teknologier och nya utmaningar står branschen inför ett paradigmskifte. Rejlers Embriq hjälper er med framtidens utmaningar - idag

  • fredag / 10 maj / 2019
  • 09:30-09:50
  • Scenen Forum för EL

Beskrivning

Rejlers Embriq är en stor aktör inom IT-och mättjänster och utför sedan länge bland annat mät-och avräkningstjänster åt elnät-och elhandelsföretag runtom i Sverige.
David Westerlund, Affärsutvecklare på Rejlers Embriq berättar bland annat om Quant Insight som är Rejlers Embriqs produktportfölj för Smart Grid. Quant Insight är anpassat för modern mätdatahantering med analystjänster för kapacitets och belastningsutveckling i lågspänningsnät.
Rejlers Embriq deltar sedan 2018-09-01 i EU-projektet, Adaptive Control of Energy Storage (ACES).Tillsammans med partners fokuserar Rejlers Embriq på att utveckla en adaptiv styrning av energilager så det kan användas till flera simultana funktioner.

Talare
David Westerlund Affärsutvecklare Rejlers Sverige AB

Kostnadsfri föreläsning

Föreläsningen är kostnadsfri.