Vad är självläkande nät?

 • tisdag / 07 maj / 2019
 • 13:20-13:40
 • Plats Forum för KRAFT

Beskrivning

Självläkande nät
1.Grundprinciper

 1. Centraliserad styrning/logik
  2.1 Distribuerad styrning/logik
  2.2 Praktiska erfarenheter, var ligger utmaningen?
  2.3 Standardisering, hur kan man förenkla konfiguration?
  2.4 Acceptans i den egna organisationen, utbildning av personal?
  2.5 Driftinstruktion, vad bör finnas med?
  2.6 SCADA integration, att tänka på
Talare
Peter Fransson Techinova
Typ av programpunkt
Forum för kraft

Kostnadsfri föreläsning

Föreläsningen är kostnadsfri.