Vad krävs det för att bygga hållbara och smarta städer?

  • torsdag / 09 maj / 2019
  • 09:00-10:00
  • Scenen Switch

Beskrivning

För att Sverige ska behålla sin position som forsknings- och innovationsland och samtidigt lösa de samhällsutmaningar vi står inför krävs fördjupad samverkan mellan akademi, näringsliv och offentlig sektor. En viktig förutsättning för det är testbäddar och innovationsmiljöer där goda idéer och lösningar testas för att sedan skalas upp och få spridning.
Johanneberg Science Park driver flera aktiva testbäddar och innovationsmiljöer kring Chalmers campus i Göteborg, till exempel HSB Living Lab, A Working Lab, ElectriCity och Riksbyggen brf Viva. Johanneberg Science Park driver även ett flertal större EU-projekt för Göteborgs Stads räkning, till exempel Fossil-free Energy Districts (FED) och Iris Smart Cities.
 
Välkommen till att ta del av resultat och insikter från några av ovanstående projekt och en diskussion om testbäddar och innovationsmiljöers utmaningar, behov, samhällsnytta och framgångsfaktorer för att utveckla hållbara smarta städer.
 
Moderator: Claes Sommansson, projektchef Johanneberg Science Park

Talare
Katarina Nordström Johanneberg Science Park
Peter Selberg Forsknings- och innovationsstrateg Johanneberg Science Park
Claes Sommansson Projektchef Johanneberg Science Park

Kostnadsfri föreläsning

Föreläsningen är kostnadsfri.