Seminarier

Att hitta nya idéer och kunna fatta rätt beslut kräver kunskap. Genom en modererad seminariescen erbjuder Switch möjligheten att ta del av insikter och kunskaper, men också en scen för partners att dela med sig av sitt kunnande.

Format
Utställare, branschvärdar och inbjudna experter
Startups pitchar innovationer.
20 seminarier under två dagar – samt lunch/mingel.

Innehåll
Kunskaps- och temaseminarier
Tjänste- och lösningsdemonstration