Seminarieprogram

Seminarie- och konferensprogrammen uppdateras löpande.

Seminarie- och konferensprogrammen uppdateras löpande.

8-9 maj

Arenascenen

Öppen scen med fria seminarier som hålls av branschens skarpaste och mest nyfikna aktörer.

8-9 maj

Konferensscenen

Energiföretagen Sveriges egen konferens för digital utveckling - öppen för alla besökare på Switch

Konferensscenen

Öppen konferens för digital utveckling arrangerad av Energiföretagen Sverige

Läs mer om Energiföretagens nätverk för digital utveckling

Onsdag 8 maj

09:00-09:25
Introduktion Energiföretagens nätverk för digitaliserad utveckling
Energiföretagen Sverige

09:30-10:30
Rundabordssamtal: Energisystemet digitaliseras
Energiföretagen Sverige, Google, Göteborgs hamn, Akademiska hus, IBM, Bil Sweden, Södra skogsägarna, Einride

11:00-11:40
Cybersäkerhet – inte bara en reaktiv åtgärd
Norrenergi

13:00-13:30
Cybersäkerhet – en framgångsfaktor i utvecklingsarbetet
Min Doktor

13:40-14:10
Aktuellt i branschen – Flexiciency
Vattenfall

14:40-15:10
Aktuellt i branschen – CoordiNet
Vattenfall

15:15-15:45
Fastigheter blir en del av energisystemet

15:45-16:00
Summering av dagen – Energiföretagen reflekterar om samtid och framtid i en digital kontext
Energiföretagen Sverige

Torsdag 9 maj

09:30-10:00
Smarta nätstationer – nätstationer får allt fler möjligheter för övervakning av näten
Vattenfall

10:10-10:40
Elektrifierad autonom kollektivtrafik – hur påverkar detta förutsättningarna för effektiv nätutbyggnad
Nobina

10:50-11:30
Självsektionerande nät
Härryda energi

13:30-14:30
Morgondagens energisystem – kommer Ai styra våra system?
Mats Lewan

14:40-15:20
Forskning och finansiering – var finns hjälp att få?
Energiforsk

15:30-16:00
Paneldiskussion – Vad kan energibranschen göra för att svara upp mot digitalisering, distribuerade system och omvälvande utveckling?
Energiföretagen Sverige

Arenascenen

Fria seminarier som hålls av branschens skarpaste och mest nyfikna aktörer. Seminarieprogrammet är under bearbetning och kommer inom kort.

Läs mer om Arenascenen