Seminarieprogram 2021

Förmiddag onsdag 5 maj 2021

09:00
Välkommen

09:00-09:25
Omställning Sverige
Robert Andrén GD, Energimyndigheten

09:25-10:35
Tema: Fastigheter och städer i omställning
Fastighetsägarna Sverige

10:35-10:50
Kaffe & mingel

10:50-12:05
Tema: Belysning i omställning 
Energimyndigheten

12:05-12:45
Lunch & mingel

Eftermiddag onsdag 5 maj 2021

12:45-13:55
Tema: Transportsektorn i omställning
Elektrifieringskommissionen

13:55-15:05
Tema: Elsystemet i omställning
Samordnaren för Regeringens Elektrifieringsstrategi 

15:05-15:20
Kaffe & mingel

15:20-15:40
Sveriges färdplaner mot fossilfritt – vad krävs idag och framåt?
Svante Axelsson, Nationell samordnare för Fossilfritt Sverige

15:40-16:00
Hur kan vi öka omställningstakten genom samverkan och transformation?
Avslutningsdiskussion