Arenaplatsdeltagare

Se lista över SWITCH arenaplatsdeltagare. Läs mer om företagen och boka ditt möte/ställ dina frågor. Listan uppdateras löpande.

Se lista över SWITCH arenaplatsdeltagare. Läs mer om företagen och boka ditt möte/ställ dina frågor. Listan uppdateras löpande.

FILTER

0
Kategorier:
Avmarkera

Data Ductus

Data Ductus är ett IT-konsultbolag som skapar kundvärden i det digitala landskapet genom att kombinera specialistkunskaper och förmågan att genom hela livscykeln ta ett helhetsansvar för levererade IT-lösningar – från rådgivning till implementering och support. Våra specialistområden inkluderar IT & IoT System Development, Service Desk & IT Service Management samt Network Orchestration & Automation. Med verksamhet i Sverige, USA och Singapore erbjuder vi våra tjänster på en global arena.
Taggar
Alla arenaplatsdeltagare Startups SMSE

Busto

Busto är en internationell leverantör av smarta hem. Visionen är att göra riktig hemautomation med KNX överkomlig även i Sverige så att smarta heminstallation blir till standard i nybyggen, för mer hållbarhet, mer komfort och mer långsiktighet och inom smart finns inget smartare än KNX. Vi väljer ut, integrerar och programmerar den bästa tekniken till villor och kommersiella byggnader. Vår produkt är komfort och kontroll. Läs mer här 
Taggar
Alla arenaplatsdeltagare

Ezzingsolar

As energy companies face some difficulties in selling photovoltaic installations, ezzingSolar has created the “all-in-one” solution that simplifies the solar PV value chain, we have digitalised the whole process of buying and selling solar. Our solution allows companies to develop and be profitable in distributed generation, and to scale-up easily to selling thousands of installations.
Taggar
Alla arenaplatsdeltagare

ZeroWatt Group AB

ZeroWatt Group AB utvecklar en serie av väg- och park belysningsarmaturer som är trådlöst uppkopplade till varandra som tillsammans med en molnbaserade internettjänster skapar ett robust Smart-City ekosystem. Armaturerna är IoT (Internet of Things) och AI (Artificial Intelligence) baserade vilket gör varje armatur autonom redo att fatta egna beslut och tillsammans med närliggande armaturer kapabla att fatta än mer komplexa beslut. Förutom detta är armaturerna självförsörjande på energi med hjälp av solpaneler och energilagring samt utrustade med en höj- och sänkbar armturarm allt för att minska energi energiförbrukni...
Taggar
Alla arenaplatsdeltagare Startups Energimyndigheten/InnoEnergy

CombiQ AB

CombiQ utvecklar och tillverkar trådlösa sensorer för att övervaka produktion, diagnosticera maskinpark och fleet service management. Vårt CombiLog-system är en unik kombination av kundanpassade IIoT-sensorer och avancerad mjukvara som erbjuder en dynamisk övervakning med realtidsuppdateringar av alla anslutna enheter för att kunna diagnostisera aktuell status och förutse framtida problem. Våra applikationer omfattar övervakningssystem för produktion, industrimaskiner och energiförsörjning m fl.
Taggar
Alla arenaplatsdeltagare Startups SMSE

Johanneberg Science Park

Vi samskapar innovationer för ett samhälle som är bra för människor och miljö. Vi sammanför akademi, samhällsaktörer samt stora och små företag. Tillsammans driver vi nationella och internationella innovationsprojekt och testar lösningar på framtidens samhällsutmaningar.
Taggar
Alla arenaplatsdeltagare

Schneider Electric

Schneider Electric leder den digitala omvandlingen av energihantering och automation inom bostäder, fastigheter, datacenter, infrastruktur och industrier. Med närvaro i över 100 länder tillhör vi ett av de största företagen inom energihantering för mellanspänning, lågspänning avbrottsfri kraft och automationssystem. Vi erbjuder integrerade lösningar som effektivt kombinerar energi, automation och mjukvara. Alltid med människans behov, hållbarhet, ekonomi och energieffektivitet i fokus. Vi kallar det EcoStruxure – innovation på alla nivåer.
Taggar
Alla arenaplatsdeltagare

Vattenfall

Vattenfall är ett ledande europeiskt energiföretag som i mer än 100 år elektrifierat industrier, levererat energi till människors hem och moderniserat vårt sätt att leva genom innovation och samarbete. Vi vill nu göra det möjligt att leva fossilfritt inom en generation. Därför driver vi omställningen till ett hållbart energisystem genom satsningar på förnybar produktion och klimatsmarta energilösningar för våra kunder. Vi har cirka 20.000 anställda och är verksamma främst i Sverige, Tyskland, Nederländerna, Danmark, Storbritannien och Finland.
Taggar
Alla arenaplatsdeltagare

Attentec

Attentec är en lösningsleverantör specialiserad på internet of things och streaming media. Tillsammans med våra kunder tar vi fram hållbara affärsmodeller, analyserar systemkrav och utvecklar mjukvaran till en färdig lösning. Vi tar ett helhetsansvar och löser komplexa utmaningar på ett enkelt sätt.
Taggar
Alla arenaplatsdeltagare Startups SMSE

LumenRadio

LumenRadio erbjuder en extremt tillförlitlig trådlös teknik för IoT-applikationer baserade på sin patenterade Cognitive Coexistence teknologi. Denna teknologi möjliggör att trådlösa produkter kan samexistera med andra trådlösa enheter, utan att störas ut och utan att orsaka störningar. Mängden uppkopplade produkter ökar dramatiskt och att agilt kunna utnyttja frekvensspektrat är en förutsättning för vårt moderna liv. Via LumenRadios patent, unika teknologi, gedigna erfarenhet och radiokompetens tillhandahåller de en lösning för de mest affärskritiska applikationerna. Från professionell belysning till tung indust...
Taggar
Alla arenaplatsdeltagare Startups SMSE

Energimyndigheten

Energimyndigheten arbetar för att främja svensk energiteknik och energiinnovationer både nationellt och internationellt. Det kan röra sig om allt från riktade stöd till företag för affärsutveckling och kommersialisering till bilaterala samarbeten av mer långsiktig karaktär på policynivå.
Taggar
Alla arenaplatsdeltagare

Ekkono Solutions

Ekkono gör maskininlärning för IoT. Ekkonos produkt, som är resultatet av 7 års forskning vid Borås Högskola, är ett programmerbart verktyg för att köra avancerad maskininlärning på uppkopplade saker – Edge Machine Learning – som möjliggör prediktivt underhåll, självkonfigurerande produkter, mer intuitiva produkter, och nya datadrivna affärsmodeller. Vi gör uppkopplade saker smarta!
Taggar
Alla arenaplatsdeltagare Startups SMSE

InnoEnergy

InnoEnergy är ett europeiskt samverkansföretag som arbetar på uppdrag av EU. Vi utvecklar entreprenörer och etablerade företag som vill introducera nya lösningar och produkter inom hållbar energi. Vi bistår med stödtjänster som finansiering, affärsstrategier, utbildning och kontakter med vårt nätverk av 430+ partners i hela EU.
Taggar
Alla arenaplatsdeltagare

Novige

Vågkraft har sju gånger större energipotential än all vindkraft monterad till nu. Denna gigantiska marknad bara väntar på att bli exploaterad likt vind och sol tills nu. Det kommer hända. Det finns naturlig skepsis till denna industri, grunnat dålig ekonomi och ett tufft klimat. Vi har vald att utveckla vårat koncept totalt annorlunda genom 800 timmar simulering av tredje-part, som visar helt unika siffror. Nordens bästa möjlighet för att nå 2045 målen, är att låta vårt koncept producera stora mängder blå energi långs Norges kust, och skicka till Sverige.
Taggar
Alla arenaplatsdeltagare

Signify Sweden AB

Signify är vårt nya företagsnamn för Philips Lighting. Signify är världsledande inom LED, uppkopplad belysningssystem, programvara och tjänster. Genom våra innovationer kan vi tillvarata ljusets enastående potential för ett ljusare liv och en bättre värld. Våra produkter, system och tjänster hjälper våra kunder att maximera energianvändningen, främja effektivitet och leverera nya upplevelser och tjänster.
Taggar
Alla arenaplatsdeltagare

VINCI Energies

I en värld i ständig förändring erbjuder VINCI Energies innovativa tjänster och tekniska lösningar som stödjer utvecklingen inom digitalisering och energiomställning. I Sverige representeras i dag VINCI Energies av de globala varumärkena Actemium, Axians och Omexom samt de lokala varumärkena Eitech, Emil Lundgren och INAC Process.
Taggar
Alla arenaplatsdeltagare

Ferroamp Elektronik AB

Ferroamp utvecklar och tillverkar kraftelektronik för att kombinera solelprduktion styrning av energilager och elbilsladdning med hjälp av smarta teknik och ett lokalt likströmsnät.
Taggar
Alla arenaplatsdeltagare

Midroc Electro AB

Midroc Electro är ett av Sveriges största elteknikföretag, med stort fokus på utveckling av entreprenad- och servicetjänster inom elinstallation och mekaniskt underhåll.
Taggar
Alla arenaplatsdeltagare

Blue Biopower AB

Blue Biopower AB utvecklar en helhetslösning för robust, småskalig och lokal elproduktion, som är oberoende av det fasta elnätet. Teknologin omfattar hårdvara, mjukvara och råvara. Den inkluderar ett nytt hållbart bränsle bestående av endast väte och syre i kombination (modifierade vattenmolekyler). Tjänsten innebär en decentraliserad småskalig elproduktion, som kan göra fastighetsägare och lantbrukare självförsörjande på el. Lösningen minskar behovet av att lagra energi, genom att varje kund blir en producent som kan leverera överskottsel till det ordinarie elnätet, vid rätt tid och rätt plats. Teknologin ger m...
Taggar
Alla arenaplatsdeltagare Startups Energimyndigheten/InnoEnergy

Siemens

Siemens är ett globalt företag som arbetar med innovativa lösningar för intelligent infrastruktur, hållbar energiteknik, effektiv tillverkning samt hälso- och sjukvård genom elektrifiering, automation och digitalisering. Under verksamhetsåret 2017 omsatte Siemens AG omkring 83 miljarder euro och hade 377 000 anställda i över 200 länder. I Sverige har Siemens funnits sedan 1893 och har cirka 4 200 medarbetare på ett 40-tal orter med huvudkontor i Stockholm. Läs mer på www.siemens.se.
Taggar
Alla arenaplatsdeltagare

WSI AB

WSI är en one-stop-shop för IOT och produktutveckling. Vi hjälper företag att lyckas med sina IOT-satsningar.
Taggar
Alla arenaplatsdeltagare

Freelway

Bättre transportservice, minskade kostnader och minskad klimatpåverkan Freelway skapar fler och hållbarare transporter för företag och deras underleverantörer (gods och personer). Lediga säten i internt bokade taxi, hyrbilar och privatbilar matchas mot organisationens transportförfrågningar och delade resor blir resultatet. På samma vis synliggörs tomt godsutrymme och matchas mot förfrågningar.
Taggar
Alla arenaplatsdeltagare Startups Energimyndigheten/InnoEnergy

Bollebygds Plast AB

BPAB designar, utvecklar och tillverkar konduktiva polymera kompositer främst i syfte att temperera olika typer av markytor i utomhusmiljö, exempelvis för att automatiserat upprätthålla tillgängligheten året om och därmed ersätta energikrävande markvärmekablar samt traditionell is & snöröjning.
Taggar
Alla arenaplatsdeltagare Startups Energimyndigheten/InnoEnergy

Viking Analytics

Hög kvalitet på taggad data (eng. labeling) krävs för att lyckas med förebyggande underhåll (eng. predictive maintenance, PdM). Man är först ”data-ready” för PdM då detta krav uppnåtts. Vi har en unik plattform (med patentsökta metoder) som gör produktionsföretag redo för förebyggande underhåll.
Taggar
Alla arenaplatsdeltagare Startups Energimyndigheten/InnoEnergy

Swedish Neutral

Swedish Neutral erbjuder elnätsbolag och industrier världsledande svensk skyddsteknik. Med vårt skyddssystem ”Ground Fault Neutralizer” [GFN] kan fel i högspänningsnät hanteras utan strömavbrott och med högsta möjliga säkerhet för människor, samhället och klimatet.
Taggar
Alla arenaplatsdeltagare Startups Energimyndigheten/InnoEnergy

SurfCleaner

SurfCleaner har en patenterad produkt som samlar in och separerar allt som flyter på vattenytan från det tunnaste oljeskimmer till tjock olja, slam och plastskräp. Tekniken bygger på gravimetrisk separation och i ett steg separeras upp till 100% av det flytande ämnet med en kapacitet på upp till 8 000 liter i timmen. SurfCleanern kan användas i sjöar och vattendrag, hamnar, reningsverk och API bassänger. Befintliga installationer finns på raffinaderier, oljehamnar, kustbevakningen, industrier och reningsverk.
Taggar
Alla arenaplatsdeltagare Startups Energimyndigheten/InnoEnergy

SCiBreak AB

SCiBreak grundades 2014 för att utveckla och kommersialisera ultra-snabba elektriska strömbrytare baserade på ett nytt koncept. Konceptet tillåter  brytning av höga växel- och likströmmar med hög återvändande spänning inom ett fåtal millisekunder, till en mycket lägre kostnad än konkurrerande lösningar
Taggar
Alla arenaplatsdeltagare Startups Energimyndigheten/InnoEnergy

Scandinavian Water Technology AB (SWATAB)

SWATAB är ett svenskt företag med fokus på ett hållbart samhälle. Med en ny patenterad produkt, kan SWATAB erbjuda alla en möjlighet att tvätta sina kläder helt utan tvättmedel. Med vårt innovativa kemikaliefria system för tvättning av textilier förbättras hälsa och miljö. Den ekonomiska vinsten blir stor genom, möjlighet till tvättning vid lägre temperaturer, kortare torktider och minskad energi- användning. Vi är ett innovativt företag i framkant och satsar på utveckling och tillverkning av hållbara, kemikaliefria lösningar för tvätt och rengöring. Vi vill bidra till en hållbar utveckling och en renare vä...
Taggar
Alla arenaplatsdeltagare Startups Energimyndigheten/InnoEnergy

Samster AB

Samster utvecklar och levererar hållbara energilösningar. Med sol, hybridteknik och värmepumpar sänker vi energiförbrukningen i både nya och gamla byggnader. Vår smarta lösning möjliggör en årlig energikostnadsbesparing på minst 50 % med en återbetalningstid på 3-7 år. Vår egenutvecklade solhybrid är utformad för att ge maximal prestanda. Då solen inte lyser utnyttjar panelen termisk värme från fukt och luft ner till 0 grader. Detta gör att den levererar energi året om, dygnet runt. Dessutom är den specialanpassad för värmepumpsdrift. Tack vare den låga arbetstemperaturen levererar vår hybridpanel betydligt m...
Taggar
Alla arenaplatsdeltagare Startups Energimyndigheten/InnoEnergy

Mimbly

Mimbly tar fram hållbara vattenlösningar, genom både hårdvara och mjukvara. Mimboxen är Mimblys första produkt som är en tilläggslösning för tvättmaskiner som återvinner upp till 90% av vattnet, återvinner energi genom att bevara värmen och fångar in alla mikroplaster som släpps från kläderna. Systemet kan kopplas på flera maskiner åt gången för att maximera den ekonomiska besparingen i tvättstugor i fastigheter, hotell eller tvätterier. Vill du spara vatten, energi och pengar i din fastighet? Kontakta oss!
Taggar
Alla arenaplatsdeltagare Startups Energimyndigheten/InnoEnergy

Labtrino AB

Labtrinos banbrytande mätteknik för vattenförbrukning i bostäder är sprungen ur KTH-forskning och patenterad. Tekniken innebär att mätaren kan monteras utanpå vattenledningarna vilket innebär att den kan eftermonteras utan ingrepp av rörmokare till en minimal kostnad. Upp till 40% vatten & 12% energi kan sparas genom att fastighetsägare/BRF:er kan ta betalt för hyresgästens exakta vattenförbrukning, i syfte att skapa medvetenhet för, och stävja den onödiga överförbrukningen.”
Taggar
Alla arenaplatsdeltagare Startups Energimyndigheten/InnoEnergy

Greenlytics AB

Visionen med Greenlytics är att hjälpa energibolag i omställningen till ett 100% förnybar energisystem. Vi reducerar svårigheten att integrera variabel förnybar energi i elsystemet genom att göra AI-baserade förutsägelser och produktionsplaner av sol och vindkraft. Detta ökar värdet av förnybar energi då man bättre vet när den kommer producera och hur man ska hantera risker från dess variabilitet.
Taggar
Alla arenaplatsdeltagare Startups Energimyndigheten/InnoEnergy

Einride AB

Einride är ett svenskt teknikföretag grundat 2016 av Robert Falck, Filip Lilja och Linnéa Kornehed. Einride utvecklar intelligenta transportlösningar – hållbara, kostnadseffektiva och säkra – och har rönt internationell uppmärksamhet för T-poden, den första lastbilen specifikt utformad för elektrisk framdrivning och självkörning
Taggar
Alla arenaplatsdeltagare Startups Energimyndigheten/InnoEnergy

Enjay AB

Enjay AB har tagit fram världens första patenterade energiåtervinnare som klarar av att återvinna energin från restaurangventilationen, som man idag oftast kastar rakt ut i luften. Problemet med fett och sot har gjort det omöjligt att återvinna på ett effektivt sätt i imkanalen men vår produkt Lepido är helt okänslig för fett så vi kan hämta energin och leverera den som värme i ventilation, radiatorkrets, tappvarmvatten etc och/eller som komfortkyla med en besparing på mycket pengar och fossil CO2 för fastighetsägaren varje år.
Taggar
Alla arenaplatsdeltagare Startups Energimyndigheten/InnoEnergy

Ngenic

Ngenic skapar en plattform för det smarta hemmet med digitaliserade energitjänster för konsumenter, fastighetsägare och energibolag. Vi arbetar med utveckling och tillverkning av smarta energiprodukter som funnits på marknaden sedan 2014, vi samarbetar med ett 70-tal energibolag samt över 100 fastighetsägare och Brf i dagsläget. Produkterna och styrsystemet möjliggör ett mer kostnadseffektivt utnyttjande av befintlig infrastruktur i el och fjärrvärmenät med dokumenterad ökad kundnöjdhet. Huvudkontor i Uppsala.
Taggar
Alla arenaplatsdeltagare

Eneryield

Eneryield arbetar för ett mer elektrifierat samhälle. Nya distribuerade kraftkällor samt fler uppkopplade enheter innebär en stor förändring av elnäten. Vår innovation baseras på machine learning som automatiskt kan klassificera, förutspå och analysera elkvalitet. Lösningen kan hantera stora mängder data samt utföra grundorsaks-identifiering, vilket innebär exempelvis en effektiv analys för dimensionering och flexibilitet, samt modellering av enskilda komponenters styrning och hälsa.
Taggar
Alla arenaplatsdeltagare Startups Energimyndigheten/InnoEnergy

Climate Curtains

Fönsters U-värde (lägre är bättre) är mellan 1,0 – 6,0. Väggars U-värde ligger mellan 0,2 – 0,5. Därför står fönstren för ca 35% av energiförlusterna för uppvärmning i vanliga hus. Många hus och lokaler tomma en stor andel av tiden. Skolor och kontor står tomma 70-80% av tiden, fritidshus månadsvis. Climate Curtains® klimatsmarta rullgardin skapar en ”vägg på rulle” som kan spara ca 20-30% av uppvärmningskostnaderna. Climate Curtains® är testad av RISE i Borås och Chalmers Universitet.
Taggar
Alla arenaplatsdeltagare Startups Energimyndigheten/InnoEnergy

Modvion AB

Modvion utvecklar modulära torn i laminerat trä till storskalig vindkraft. Modulariteten möjliggör fortsatt utveckling mot högre vindkraftverk och lägre kostnad per kWh utan logistikhinder. Modvions patenterade torn i träkonstruktion möjligör tillverkning till 40 % lägre kostnad. Vi ersätter på köpet två mycket koldioxidalstrande material, stål och betong, med ett som lagrar koldioxid. Med tillverkning hos Moelven och stöd av Energimyndigheten introduceras nu tornen på marknaden.
Taggar
Alla arenaplatsdeltagare Startups Energimyndigheten/InnoEnergy

ABB

ABB är pionjär inom banbrytande teknik och styr industriell digitalisering mot framtiden. Innovation står främst i allt vi gör och mycket av den teknik som driver det moderna samhället har utvecklats av ABB. Varje dag höjer vi effektivitet, säkerhet och produktivitet hos energibolag, industri, transport och infrastruktur runt om i världen.
Taggar
Alla arenaplatsdeltagare

Power2U

Power2U är ett ungt, innovativt bolag som erbjuder fastighetsägare möjlighet att reducera och optimera sin värme- och elförbrukning med hjälp av AI-baserade optimeringslösningar, samtidigt som fastigheterna agerar tillsammans som vinstgenererande energitillgångar för en hållbar stad och ett klimatneutralt energisystem. Power2U ägs gemensamt av det europeiska innovationsbolaget InnoEnergy, och de regionala energibolagen Jämtkraft, Öresundskraft, Tekniska verken, Umeå energi, och Jönköping energi.
Taggar
Alla arenaplatsdeltagare

Bee Charging Solutions

Bee Charging Solutions är en av Sveriges ledande laddoperatörer för elbilar och driver omställningen till e-mobilitet genom att utveckla framtidens laddlösningar. Bee har Sveriges största publika laddnätverk för elbilar och erbjuder laddlösningar för privatpersoner, fastighetsägare, företag och offentlig sektor. Bee ägs av de regionala energibolagen Öresundskraft, Jämtkraft och Tekniska verken i Linköping.
Taggar
Alla arenaplatsdeltagare