Arenaplatsdeltagare

Se lista över SWITCH arenaplatsdeltagare. Läs mer om företagen och boka ditt möte/ställ dina frågor. Listan uppdateras löpande.

Se lista över SWITCH arenaplatsdeltagare. Läs mer om företagen och boka ditt möte/ställ dina frågor. Listan uppdateras löpande.

FILTER

0
Kategorier:
Avmarkera

ZeroWatt Group AB

ZeroWatt Group AB utvecklar en serie av väg- och park belysningsarmaturer som är trådlöst uppkopplade till varandra som tillsammans med en molnbaserade internettjänster skapar ett robust Smart-City ekosystem. Armaturerna är IoT (Internet of Things) och AI (Artificial Intelligence) baserade vilket gör varje armatur autonom redo att fatta egna beslut och tillsammans med närliggande armaturer kapabla att fatta än mer komplexa beslut. Förutom detta är armaturerna självförsörjande på energi med hjälp av solpaneler och energilagring samt utrustade med en höj- och sänkbar armturarm allt för att minska energi energiförbrukni...
Taggar
Alla arenaplatsdeltagare Startups Energimyndigheten/InnoEnergy

Blue Biopower AB

Blue Biopower AB utvecklar en helhetslösning för robust, småskalig och lokal elproduktion, som är oberoende av det fasta elnätet. Teknologin omfattar hårdvara, mjukvara och råvara. Den inkluderar ett nytt hållbart bränsle bestående av endast väte och syre i kombination (modifierade vattenmolekyler). Tjänsten innebär en decentraliserad småskalig elproduktion, som kan göra fastighetsägare och lantbrukare självförsörjande på el. Lösningen minskar behovet av att lagra energi, genom att varje kund blir en producent som kan leverera överskottsel till det ordinarie elnätet, vid rätt tid och rätt plats. Teknologin ger m...
Taggar
Alla arenaplatsdeltagare Startups Energimyndigheten/InnoEnergy

Freelway

Bättre transportservice, minskade kostnader och minskad klimatpåverkan Freelway skapar fler och hållbarare transporter för företag och deras underleverantörer (gods och personer). Lediga säten i internt bokade taxi, hyrbilar och privatbilar matchas mot organisationens transportförfrågningar och delade resor blir resultatet. På samma vis synliggörs tomt godsutrymme och matchas mot förfrågningar.
Taggar
Alla arenaplatsdeltagare Startups Energimyndigheten/InnoEnergy

Bollebygds Plast AB

BPAB designar, utvecklar och tillverkar konduktiva polymera kompositer främst i syfte att temperera olika typer av markytor i utomhusmiljö, exempelvis för att automatiserat upprätthålla tillgängligheten året om och därmed ersätta energikrävande markvärmekablar samt traditionell is & snöröjning.
Taggar
Alla arenaplatsdeltagare Startups Energimyndigheten/InnoEnergy

Viking Analytics

Hög kvalitet på taggad data (eng. labeling) krävs för att lyckas med förebyggande underhåll (eng. predictive maintenance, PdM). Man är först ”data-ready” för PdM då detta krav uppnåtts. Vi har en unik plattform (med patentsökta metoder) som gör produktionsföretag redo för förebyggande underhåll.
Taggar
Alla arenaplatsdeltagare Startups Energimyndigheten/InnoEnergy

Swedish Neutral

Swedish Neutral erbjuder elnätsbolag och industrier världsledande svensk skyddsteknik. Med vårt skyddssystem ”Ground Fault Neutralizer” [GFN] kan fel i högspänningsnät hanteras utan strömavbrott och med högsta möjliga säkerhet för människor, samhället och klimatet.
Taggar
Alla arenaplatsdeltagare Startups Energimyndigheten/InnoEnergy

SurfCleaner

SurfCleaner har en patenterad produkt som samlar in och separerar allt som flyter på vattenytan från det tunnaste oljeskimmer till tjock olja, slam och plastskräp. Tekniken bygger på gravimetrisk separation och i ett steg separeras upp till 100% av det flytande ämnet med en kapacitet på upp till 8 000 liter i timmen. SurfCleanern kan användas i sjöar och vattendrag, hamnar, reningsverk och API bassänger. Befintliga installationer finns på raffinaderier, oljehamnar, kustbevakningen, industrier och reningsverk.
Taggar
Alla arenaplatsdeltagare Startups Energimyndigheten/InnoEnergy

SCiBreak AB

SCiBreak grundades 2014 för att utveckla och kommersialisera ultra-snabba elektriska strömbrytare baserade på ett nytt koncept. Konceptet tillåter  brytning av höga växel- och likströmmar med hög återvändande spänning inom ett fåtal millisekunder, till en mycket lägre kostnad än konkurrerande lösningar
Taggar
Alla arenaplatsdeltagare Startups Energimyndigheten/InnoEnergy

Scandinavian Water Technology AB (SWATAB)

SWATAB är ett svenskt företag med fokus på ett hållbart samhälle. Med en ny patenterad produkt, kan SWATAB erbjuda alla en möjlighet att tvätta sina kläder helt utan tvättmedel. Med vårt innovativa kemikaliefria system för tvättning av textilier förbättras hälsa och miljö. Den ekonomiska vinsten blir stor genom, möjlighet till tvättning vid lägre temperaturer, kortare torktider och minskad energi- användning. Vi är ett innovativt företag i framkant och satsar på utveckling och tillverkning av hållbara, kemikaliefria lösningar för tvätt och rengöring. Vi vill bidra till en hållbar utveckling och en renare vä...
Taggar
Alla arenaplatsdeltagare Startups Energimyndigheten/InnoEnergy

Samster AB

Samster utvecklar och levererar hållbara energilösningar. Med sol, hybridteknik och värmepumpar sänker vi energiförbrukningen i både nya och gamla byggnader. Vår smarta lösning möjliggör en årlig energikostnadsbesparing på minst 50 % med en återbetalningstid på 3-7 år. Vår egenutvecklade solhybrid är utformad för att ge maximal prestanda. Då solen inte lyser utnyttjar panelen termisk värme från fukt och luft ner till 0 grader. Detta gör att den levererar energi året om, dygnet runt. Dessutom är den specialanpassad för värmepumpsdrift. Tack vare den låga arbetstemperaturen levererar vår hybridpanel betydligt m...
Taggar
Alla arenaplatsdeltagare Startups Energimyndigheten/InnoEnergy

Mimbly

Mimbly tar fram hållbara vattenlösningar, genom både hårdvara och mjukvara. Mimboxen är Mimblys första produkt som är en tilläggslösning för tvättmaskiner som återvinner upp till 90% av vattnet, återvinner energi genom att bevara värmen och fångar in alla mikroplaster som släpps från kläderna. Systemet kan kopplas på flera maskiner åt gången för att maximera den ekonomiska besparingen i tvättstugor i fastigheter, hotell eller tvätterier. Vill du spara vatten, energi och pengar i din fastighet? Kontakta oss!
Taggar
Alla arenaplatsdeltagare Startups Energimyndigheten/InnoEnergy

Labtrino AB

Labtrinos banbrytande mätteknik för vattenförbrukning i bostäder är sprungen ur KTH-forskning och patenterad. Tekniken innebär att mätaren kan monteras utanpå vattenledningarna vilket innebär att den kan eftermonteras utan ingrepp av rörmokare till en minimal kostnad. Upp till 40% vatten & 12% energi kan sparas genom att fastighetsägare/BRF:er kan ta betalt för hyresgästens exakta vattenförbrukning, i syfte att skapa medvetenhet för, och stävja den onödiga överförbrukningen.”
Taggar
Alla arenaplatsdeltagare Startups Energimyndigheten/InnoEnergy

Greenlytics AB

Visionen med Greenlytics är att hjälpa energibolag i omställningen till ett 100% förnybar energisystem. Vi reducerar svårigheten att integrera variabel förnybar energi i elsystemet genom att göra AI-baserade förutsägelser och produktionsplaner av sol och vindkraft. Detta ökar värdet av förnybar energi då man bättre vet när den kommer producera och hur man ska hantera risker från dess variabilitet.
Taggar
Alla arenaplatsdeltagare Startups Energimyndigheten/InnoEnergy

Einride AB

Einride är ett svenskt teknikföretag grundat 2016 av Robert Falck, Filip Lilja och Linnéa Kornehed. Einride utvecklar intelligenta transportlösningar – hållbara, kostnadseffektiva och säkra – och har rönt internationell uppmärksamhet för T-poden, den första lastbilen specifikt utformad för elektrisk framdrivning och självkörning
Taggar
Alla arenaplatsdeltagare Startups Energimyndigheten/InnoEnergy

Enjay AB

Enjay AB har tagit fram världens första patenterade energiåtervinnare som klarar av att återvinna energin från restaurangventilationen, som man idag oftast kastar rakt ut i luften. Problemet med fett och sot har gjort det omöjligt att återvinna på ett effektivt sätt i imkanalen men vår produkt Lepido är helt okänslig för fett så vi kan hämta energin och leverera den som värme i ventilation, radiatorkrets, tappvarmvatten etc och/eller som komfortkyla med en besparing på mycket pengar och fossil CO2 för fastighetsägaren varje år.
Taggar
Alla arenaplatsdeltagare Startups Energimyndigheten/InnoEnergy

Eneryield

Eneryield arbetar för ett mer elektrifierat samhälle. Nya distribuerade kraftkällor samt fler uppkopplade enheter innebär en stor förändring av elnäten. Vår innovation baseras på machine learning som automatiskt kan klassificera, förutspå och analysera elkvalitet. Lösningen kan hantera stora mängder data samt utföra grundorsaks-identifiering, vilket innebär exempelvis en effektiv analys för dimensionering och flexibilitet, samt modellering av enskilda komponenters styrning och hälsa.
Taggar
Alla arenaplatsdeltagare Startups Energimyndigheten/InnoEnergy

Climate Curtains

Fönsters U-värde (lägre är bättre) är mellan 1,0 – 6,0. Väggars U-värde ligger mellan 0,2 – 0,5. Därför står fönstren för ca 35% av energiförlusterna för uppvärmning i vanliga hus. Många hus och lokaler tomma en stor andel av tiden. Skolor och kontor står tomma 70-80% av tiden, fritidshus månadsvis. Climate Curtains® klimatsmarta rullgardin skapar en ”vägg på rulle” som kan spara ca 20-30% av uppvärmningskostnaderna. Climate Curtains® är testad av RISE i Borås och Chalmers Universitet.
Taggar
Alla arenaplatsdeltagare Startups Energimyndigheten/InnoEnergy

Modvion AB

Modvion utvecklar modulära torn i laminerat trä till storskalig vindkraft. Modulariteten möjliggör fortsatt utveckling mot högre vindkraftverk och lägre kostnad per kWh utan logistikhinder. Modvions patenterade torn i träkonstruktion möjligör tillverkning till 40 % lägre kostnad. Vi ersätter på köpet två mycket koldioxidalstrande material, stål och betong, med ett som lagrar koldioxid. Med tillverkning hos Moelven och stöd av Energimyndigheten introduceras nu tornen på marknaden.
Taggar
Alla arenaplatsdeltagare Startups Energimyndigheten/InnoEnergy