Solpaneler stör viktig radiotrafik – dolt problem i fokus på ELFACK

Mycket kan gå fel vid installation av solcellsteknik i hemmiljö.
– I värsta fall leder det till att radiofrekvenser för flyget, försvaret, polisen och brandkåren störs ut, säger Per Samuelsson på Elsäkerhetsverket, som uppmärksammar frågan på ELFACK 2023.

ELFACK, Nordens största fackmässa och mötesplats för el- och energibranschen, arrangeras den 9-12 maj nästa år. Elsäkerhetsverket planerar att medverka och har ett angeläget budskap att förmedla.

– Vi vill berätta om den kunskap vi samlat på oss, men också lyssna in besökarnas erfarenheter. Det är oerhört viktigt att vi har en bra dialog, säger Per Samuelsson, chef för Avdelningen produkter på Elsäkerhetsverket.

Bland annat vill man diskutera problemet kring import av elektrisk utrustning från länder utanför EU, som ska uppfylla svenska krav och regelverk.

– Vi får ofta frågor från installatörer om det är OK att installera viss utrustning, där CE-märkningen ser konstig ut eller där det står 220 volt istället för 230.

Utförandeföreskrifterna, från 2008, ses över just nu och kommer att ändras.

– De införs troligtvis i december 2022. Vi har också jobbat intensivt ihop med Arbetsmiljöverket för att ta fram en ny handbok om arbete vid risk för elektrisk fara, som ersätter den gamla föreskriften från 2006.

Sedan dess har det förstås hänt väldigt mycket i branschen. Inte minst när det gäller ny energi- och laddteknik. Elsäkerhetsverket har precis avslutat ett spännande projekt kring solenergiutrustning, berättar Per.

– Många aktörer ger sig in i den här branschen. Vi har tittat på hur ett antal av dem tolkar regelverket och vilka metoder de väljer för att uppfylla kraven.

En nyckelfråga gäller växelriktare som används i anläggningarna för att omvandla likspänningen från solcellerna till växelspänning i elnätet. Här har olika aktörer valt olika vägar. Fel utförd kan anläggningen orsaka elektromagnetiska störningar, vilket ger problem av varierande svårighetsgrad. I värsta fall kan det gå riktigt illa.

– Utförs inte anläggningarna på rätt sätt, både när det gäller val av utrustning och installation, ser vi en ökad risk för radiofrekventa störningar, säger Per.

I lindrigare fall kan det leda till att TV:n i bostaden slutar fungera som den ska. Den kanske byts ut, helt i onödan. Problemet kvarstår. I allvarligare fall handlar det om att samhällsviktiga funktioner drabbas.

– Vi vet till exempel att solcellsanläggningar kan störa radiomottagningen i flygnavigationssystem, där man då tvingas välja alternativa sätt att navigera. Även försvaret får bekymmer då deras radiokommunikation ofta sker över långa avstånd med låg effekt för att inte obehöriga ska kunna lyssna. Vilket innebär att systemet blir känsligt för denna typ av störningar, berättar Per.

Inte nog med det. I Nederländerna, ett tättbefolkat land utan höjdskillnader, upplever idag samhällstjänster som polis, brandförsvar och ambulans olika typer av störningar kopplat till solcellsanläggningar, enligt Per Samuelsson:

– I Sverige har vi ännu inga sådana bekräftade fall. Men vi vet att det finns störsignaler på samma frekvenser som polis och räddningstjänst använder.

Han misstänker att det finns ett mörkertal.

– Om du har dålig mottagning i en polisbil, till exempel, kan det vara svårt att veta om det beror på teknisk utrustning i närheten eller att du är långt ifrån basstationen. Det är alltså svårt att upptäcka orsaken.

För att komma åt problematiken jobbar Elsäkerhetsverket bland annat med marknadskontroll, man är också ute och mäter och inspekterar anläggningar.

– Vi jobbar även med frågan i standardiseringskommittéer, nationellt i Sverige, på EU-nivå och internationellt.

I dessa samtal är EMC, elektromagnetisk kompatibilitet, ett centralt begrepp.

– Det står för samexistens. Alltså att all utrustning, alla apparater, ska tåla varandra, förklarar Per Samuelsson, som vill se fler robusta produkter.

Han betonar också vikten av att följa installationsanvisningar, att lägga kablarna på rätt sätt, att använda filterkomponenter, med mera.

– Installatörerna har ett stort ansvar. Samtidigt är det de som kan sätta tryck på tillverkarna, så vi får fram bättre produkter och bättre anvisningar. Allt det här ser jag verkligen fram emot att diskutera vidare i samband med både ELFACK och ELFACK:TA.


ELFACK, Nordens största fackmässa och mötesplats för el- och energibranschen, arrangeras på Svenska Mässan i Göteborg den 9–12 maj 2023. ELFACK:TA återkommer 2024 och därefter vartannat år. Mer information om båda mötesplatserna på elfack.com.