Exponeringsmöjligheter

Boka ert deltagande och riktade marknadsaktiviteter

Som sponsor, partner eller utställare får ditt varumärke exponering i våra riktade marknadsaktiviteter både inför, under och efter arrangemanget. Du och ditt företag når beslutsfattarna i branschen via mässans kampanj i form av utskick, annonser, PR och givetvis digitala kanaler. Det finns många möjligheter till aktivering och exponering under Elfack. Varmt välkommen att kontakta oss för mer information!

För mer information, kontakta:

Jacobine Josefsson
Tel: +46 (0)31  708 83 39
E-post: jacobine.josefsson@svenskamassan.se

Chi-chi Liu
Försäljning
Tel: +46 (0)31  708 85 68
E-post: chi-chi.liu@svenskamassan.se