Exponeringsmöjligheter

Boka ert deltagande och riktade marknadsaktiviteter

Som sponsor, partner eller utställare får ditt varumärke exponering i våra riktade marknadsaktiviteter både inför, under och efter arrangemanget.

Du och ditt företag når beslutsfattarna i branschen via mässans kampanj i form av utskick, annonser, PR och givetvis digitala kanaler. Det finns många möjligheter till aktivering och exponering under Elfack. Varmt välkommen att kontakta oss för mer information!

Annonsunderlag skickas till: [mässans mail: elfack@svenskamassan.se

För mer information, kontakta:

Jacobine Josefsson
Tel: +46 (0)31  708 83 39
E-post: jacobine.josefsson@svenskamassan.se