Exponeringsmöjligheter

Ökad synlighet på Elfack

Genom att synas i våra kanaler får ni unika möjligheter att nå ut och engagera både nya och befintliga kunder före, under och efter mässan. Vi erbjuder många olika av exponeringsalternativ, både fysiska och digitala, som skräddarsys för att ert varumärke ska framstå tydligt och sticka ut i bruset under mässan. 

Annonsunderlag skickas till: [email protected]

För mer information, kontakta:

Jacobine Josefsson
Tel: +46 (0)31  708 83 39
E-post: [email protected]