Northern Europe’s no 1 trade fair on energy & electrification

 

6-9 maj 2025

Svenska Mässan, Göteborg

Elfack kraftsamlar – för ett digitaliserat, elektrifierat och hållbart samhälle

Elektrifiering och digitalisering är nyckelområden inom den pågående samhällsomställningen. Lösningarna måste få genomslag och leda till förändringar över hela samhällsområden, sektorer och näringsgrenar. Och vi måste bli snabbare!

Elfack mobiliserar den samverkan som behövs för att lyckas. Här kan aktörerna inom fastigheter och städer, transporter och industri möta en samlad el- och belysningsbransch för att gemensamt flytta positionen framåt. Människor, teknik, ekonomi och politik får utrymme att samspela för ett högre syfte. Det är bara tillsammans och med gemensamma krafter som vi kan lyckas.

Elfack erbjuder en möjlighet att träffa en samlad el- och belysningsbransch med komplett utställning, plats för möten och diskussion, ett omfattande seminarieprogram och utbildningsaktiviteter.

Update växlar upp – blir del av Elfack 2025

Update by Elfack har fokus på branschens snabbast växande teknikområden. Utvecklingen inom dessa områden har stor påverkan på hela elbranschen och därför blir Update by Elfack nu en pre-conference under Elfack 2025. Syftet är att stimulera och skynda på omställningen mot satta hållbarhetsmål.

Välkommen att lämna föreläsningsförslag till Elfack 2025

Just nu kan vi erbjuda partners och utställare möjligheten att bidra till ett starkt program och innehåll på Elfack den 6-9 maj 2025! Vid sidan om olika konferenser erbjuds två öppna scener med kunskapshöjande seminarier och case från branschens ledande nyckelpersoner

Programrådet kvalitetssäkrar innehållet

Utvecklingen går oerhört fort just nu, inom varje teknikområde. För att klara anpassningen till ett klimatsmart samhälle, med allt högre digitaliseringsgrad, måste kompetensen öka. Elfack syftar till att mobilisera omställningen och förmedla ny kunskap inom branschens olika delar. Ett råd bestående av tongivande aktörer kvalitetssäkrar scenprogrammet.

Anmäl dig till Elfack nyhetsbrev

Anmäl dig här

Elsäker – nytt skolmaterial från Elsäkerhetsverket

På Elsäkerhetsverkets hemsida kan man läsa om ett nytt lektionsmaterial om elsäkerhet riktat till mellanstadiet. Materialet handlar om hur el blir till, el inom- och utomhus och att shoppa elsäkert. - Vi på Elsäkerhetsverket ser barn och unga som en prioriterad målgrupp, det är framtidens husägare, elektriker och företagare. Med energiomställningen ökar antalet elektriska installationer och pro...

Hur smarta är smarta elnät – om hushållen inte är delaktiga?

Branscher och myndigheter fattar policybeslut om smarta elnät för att klara det snabbt ökande energibehovet. Men det finns ett dolt problem: ingen har snackat med slutanvändarna. – Tar man inte hänsyn till hushållens olikheter får man inte den önskade effekten. Här finns ett glapp, menar Cecilia Katzeff, forskare på KTH. Alla verkar överens: digitala systemlösningar och AI-automatisering av el...

Högt tempo när elnätet uppdateras: “Vi anställer 90 – varje månad!”

Uppgraderingen av elnätet har kommit in i en ny, intensiv fas. Kompetensbehoven är akuta. – Vi anställer 1 000 personer i år och behöver rekrytera ytterligare 1 000 det närmaste året, berättar Claes Wedén, marknadschef på Hitachi Energy, som uppmanar fler att söka sig till branschen. Hitachi Energy är en av de ledande teknikleverantörerna i elnätsbranschen och medverkar i scenprogrammet på Elf...

Update växlar upp och blir en del av Elfack 2025

Update by Elfack har fokus på branschens snabbast växande teknikområden. Utvecklingen inom dessa områden har stor påverkan på hela elbranschen och därför går nu Update från att ha varit ett separat arrangemang under 2024 till att istället bli en pre-conference under Elfack 2025. Syftet är att stimulera och skynda på omställningen mot satta hållbarhetsmål. Det är väl känt att el- och energibrans...

Samarbetspartners

Mediapartners