Välkommen att lämna seminarieförslag till Elfack 2025

Välkommen att lämna dina seminarieförslag till Elfack 2025

Just nu kan vi erbjuda partners och utställare möjligheten att bidra till ett starkt program och innehåll på Elfack den 6-9 maj 2025! Vid sidan om olika konferenser erbjuds två öppna scener med kunskapshöjande seminarier och case från branschens ledande nyckelpersoner.

För att öka chansen till antagen seminariepunkt behöver följande kriterier uppfyllas:

Vara medverkande utställare eller organisation på Elfack 2025.

Följa något av de produktområden som är aktuella på Elfack 2025.

På Elfack pågår en serie parallella aktiviteter med chans till kompetensutveckling. Programmet berör Elfacks alla 10 fokusområden med stort fokus på bl a följande:

  • Elinstallation
  • Solenergi och solpaneler
  • Energi och fastighetsautomation
  • E-mobilitet och laddinfrastruktur
  • Belysningsteknik
  • Energilagring och batterier

 

Vara aktuellt

Förslagen kan vara av olika karaktär, såsom inspiration, praktiska case, kunskapsseminarier, ny teknik eller innovationer. Vi önskar framförallt kundcase som kan inspirera våra besökare.

Kundcase har förtur i programmet

För så stor genomslagskraft som möjligt, undvik säljpresentationer. Medverkande företag ombeds att tillsammans med kund, presentera aktuella lösningar och erfarenheter om ett specifikt case med relevans inom ovanstående fokusområden.

Praktisk information

För att lämna förslag måste du först registrera dig och skapa ett login. (Det är inte samma login som till Utställarservice Online)

Varje programpunkt är 20 minuter.

På scenen finns ståbord och teknisk standardutrustning med bland annat högtalaranläggning och skärm/duk för presentationer.

Tekniker finns på plats under scenprogrammet.

Föreläsningarna under Elfack är som regel 20 minuter och genomförs som scenpresentation med stöd av Powerpoint. I det fall annat format såsom tidsåtgång, föreläsningsform (t.ex. workshop) önskas så behöver det tydligt framgå i beskrivningen.

Exponering av scenprogrammet kommer att ske på digitala skärmar  samt på www.elfack.se

Beskrivning av seminariepunkt:

Rubrik:
Ska vara relevant, informativt och kunna stå självständigt

Föreläsare:
Om du registrerar seminariet åt någon annan så kryssa ur rutan och klicka på plustecknet för att lägga till föreläsare.  Glöm ej kontaktuppgift.

Beskrivning av föreläsningen:
Denna fullständiga beskrivning kommer också att publiceras i online-program. Här har du möjlighet att beskriva aktualitet i ämnet och skapa ett intresse hos den potentiella besökaren. förändringar kan göras efter ansökan och dessa kan i vissa fall initieras av Elfack som ett villkor för att ge föreläsningen utrymme i programmet.

Föreläsare:
Om du registrerar föreläsningen åt någon annan så kryssa ur rutan och klicka på plustecknet för att lägga till föreläsare.

Biografi och foto av talare

Skrivs i tredje person och går att kompletteras med i efterhand.

Du kan logga in och göra kompletteringar så länge anmälan är öppen t.o.m. 30 november.

Datum

Följande datum måste respekteras för att din föreläsning skall kunna bli en del av Elfack 2025.

24-11-30, sista inlämningsdatum.

25-02-28, senast datum då vi meddelande om din föreläsning är antagen eller inte.
Programmet kan fyllas innan sista inlämningsdatum då vi godkänner inskickade förslag löpande.

Elfack förbehåller sig rätten till antagna föreläsningar. Som föreläsare är du skyldig att säkerställa att:

Att det finns en fullvärdig ersättare om föreläsaren av någon anledning uteblir.

Föreläsningen är i original. D.v.s. författad av dig ensam eller som delförfattare eller att du är ägare/delägare till presentationen.

Innehållet har referenser där det är tillämpligt. Plagiat är inte tillåtet.

Nödvändiga tillstånd finns ifrån arbetsgivare, kunder och liknande.

Alla källor finns angivna

Tack på förhand för era förslag och engagemang! Vid frågor, välkommen att kontakta teamet.

/Team Elfack

Lämna ditt förslag här »