Välkommen att lämna dina seminarieförslag till ELFACK 2023

Välkommen att lämna dina seminarieförslag till ELFACK 2023

Just nu kan vi erbjuda dig som utställare möjligheten att bidra till ett starkt program och kunskapsinnehåll på ELFACK den 9–12 maj 2023! Det kommer att vara två öppna scener med kunskapshöjande seminarier och case från branschens ledande nyckelpersoner.

 

För att ditt seminarium skall bli antaget ska nedan grundkriterier uppfyllas

 

 • Vara medverkande utställare eller organisation på ELFACK 2023
 • Följa något av de områden som är aktuella på ELFACK 2023:
  På ELFACK pågår en serie parallella aktiviteter med chans till kompetensutveckling. Programmets övergripande tema är ”Kraftsamling kring elektrifiering och digitalisering för ett hållbart samhälle” med fokus på mötesplatsens fokusområden:• Electrical Installations
  • Power Distribution & Smart Grids
  • Lighting Technologies & Systems
  • Consulting, Engineering and Design
  • Energy Management and Building Automation
  • Security Solutions
  • Solar Energy & PV’s
  • E-Mobility Charging
  • Energy Storage & Batteries
  • Hydrogen & Fuel Cells

 

 • Vara aktuellt
  Förslagen kan vara av olika karaktär, såsom inspiration, praktiska case, kunskapsseminarier, ny teknik eller innovationer. Vi önskar framförallt kundcase som kan inspirera våra besökare.
 • Kundcase har förtur i programmet
  För så stor genomslagskraft som möjligt, undvik säljpresentationer. Medverkande företag ombeds att tillsammans med kund, presentera aktuella lösningar och erfarenheter om ett specifikt case med relevans inom ovanstående fokusområden.

 

Praktisk information

För att lämna förslag måste du först registrera dig och skapa ett login. (Det är inte samma login som till Utställarservice Online)

 • Varje programpunkt är ca 25 minuter
 • På scenen finns ståbord och teknisk standardutrustning med bland annat högtalaranläggning och skärm/duk för presentationer
 • Tekniker finns på plats under scenprogrammet
 • Föreläsningarna under ELFACK är som regel 25 minuter och genomförs som scenpresentation med stöd av Powerpoint. I det fall annat format såsom tidsåtgång, föreläsningsform (t.ex. workshop) önskas så behöver det tydligt framgå i beskrivningen.
 • Exponering av scenprogrammet kommer att ske på digitala skärmarsamt på www.elfack.se

 

Beskrivning av seminariepunkt

 • Rubrik
  Ska vara relevant, informativt och kunna stå självständigt
 • Föreläsare
  Om du registrerar seminariet åt någon annan så kryssa ur rutan och klicka på plustecknet för att lägga till föreläsare.  Glöm ej kontaktuppgift.
 • Beskrivning av föreläsningen
  Denna fullständiga beskrivning kommer också att publiceras i online-program. Här har du möjlighet att beskriva aktualitet i ämnet och skapa ett intresse hos den potentiella besökaren. förändringar kan göras efter ansökan och dessa kan i vissa fall initieras av ELFACK som ett villkor för att ge föreläsningen utrymme i programmet.
 • Föreläsare
  Om du registrerar föreläsningen åt någon annan så kryssa ur rutan och klicka på plustecknet för att lägga till föreläsare.
 • Biografioch foto av talare
  Skrivs i tredje person och går att kompletteras med i efterhand.

 

Du kan logga in och göra kompletteringar så länge anmälan är öppen t.o.m. 1 december.

 

Datum
Följande datum måste respekteras för att din föreläsning skall kunna bli en del av ELFACK 2023.

 • 221201, sista inlämningsdatum
 • 230301, meddelande om din föreläsning är antagen eller inte

 

ELFACK förbehåller sig rätten till antagna föreläsningar. Som föreläsare är du skyldig att säkerställa att:

 • Att det finns en fullvärdig ersättare om föreläsaren av någon anledning uteblir.
 • Föreläsningen är i original. D.v.s. författad av dig ensam eller som delförfattare eller att du är ägare/delägare till presentationen.
 • Innehållet har referenser där det är tillämpligt. Plagiat är inte tillåtet.
 • Nödvändiga tillstånd finns ifrån arbetsgivare, kunder och liknande.
 • Alla källor finns angivna

Tack på förhand för era förslag och engagemang! Vid frågor, välkommen att kontakta teamet.

Team ELFACK

Lämna ditt förslag här »