Produkt­områden

Se ELFACK:s produktområden nedan.

Se ELFACK:s produktområden nedan.

BELYSNING

Belysningsstyrning
Industriarmaturer
Interiörarmaturer
Komponenter
Konsulttjänster
LED-produkter
Induktionsljusprodukter
Ljuskällor
Nödbelysning
Spot- och downlights
Utomhusbelysning

SÄKERHET

Brandlarm
Bryt & lås
Inbrottslarm
Integrerade system
Kameraövervakning
Konsulttjänster
Passagekontroll
Person- och trygghetslarm

ELDISTRIBUTION

Batterier och reservkraftsystem
Drift- och övervakningssystem
Energimätning/fjärravläsning
Kabel
Kabeltillbehör
Konsult- och beredningstjänster
Linjematerial
Mellanspänningsställverk
Nätstationer/ställverk
Relä- och kontrollutrustningar
Transformatorer

TELE OCH DATA

Aktiva och passiva nätkomponenter
Antennsystem
Datanät LAN/WAN
Hem- och fastighetsautomation
Kabel
Konsulttjänster
Ljud- och radiosystem
Styr- och reglersystem
Teleprodukter
Tid- och personsökarsystem
Tjänster på bredbandsnätet

ELINSTALLATION

Apparatskåp
Drivsystem
Elkopplare
Elmiljöprodukter
Energiprodukter
Fördelningssystem
Kabel
Kabelstegar och -rännor
Kabeltillbehör/förläggningsmaterial
Klimatsystem
Konsulttjänster
Kontaktorer och reläer
Ledningskanalsystem
Motorer
Radiostyrning
Uttag
Värme

ÖVRIGT

Dörrsignaler
Ellagstiftning och standarder
Fackpress
Fordon
IT-system
Liftar, stegar och ställningar
Linje- och kabelredskap
Märkning och skyltar
Mätinstrument och provningsutrustning
Programvaror: CAD, beräkning
Skyddskläder/personskydd
Tjänster
Utbildning
Uthyrning/rekrytering
Verktyg