Program och aktiviteter

Just nu arbetar vi för fullt med programmet för 2019.
Här kommer du att kunna ta del av ett berikande, mångsidigt program, där några av de främsta profilerna inom bland annat el, ljus och energi lyfter, diskuterar och löser några av de mest aktuella frågorna i branschen.