Elektrifiering och digitalisering för hållbar utveckling

ELFACK är tillsammans med Power Circle Summit och SWITCH en branschöverskridande mötesplats för framtidens lösningar inom el, kraft, ljus och informationsteknologi. Här samlas branschens representanter för att nätverka och göra affärer, ta del av ny teknik och innovationer, få inspiration till nya lösningar och dra nytta av ett unikt kunskapsinnehåll. Samhället befinner sig i en omställning där de lösningar som visas på ELFACK tillsammans utgör den stora möjliggöraren för ökad hållbarhet. Globala trender och drivkrafter ställer ökade krav på samverkan. Med ny teknik skapas innovationer och lösningar som utmanar etablerade affärsmodeller och företagsstrukturer. Branschgränser löses upp och nya aktörer gör entré.

Mötesplatsen erbjuder:

  • Konferenser med omvärldsspaning och diskussioner om trender och strategisk respons
  • Arenor för affärs- och kompetensutveckling med seminarier, utbildning och match making
  • Utställning av produkter, system och tjänster samt konceptmiljöer kring system och samverkan

 

Två parallellarrangemang som gemensamt accelererar el- & energibranschens affärsutveckling

SWITCH

Rundabordssamtal | Seminarier | Matchmaking | Utställning
SWITCH är en framåtblickande mötesplats inriktad på omställning och förändring driven av teknikskiften och digitala tjänster.
Här förenas visionärernas framtidsinsikter, de etablerade aktörernas kunskap och kraft med kreativiteten och idéerna hos unga startups. Att möta framtidens hållbara energi med proaktiv affärsutveckling.

Power Electrification Summit

Konferens
Årets tema: Smart elektrifiering för framtidens näringsliv och växande städer. En årlig konferens för energibranschen, där man sätter fingret på de möjligheter som omställningen i branschen skapar och analyserar sättet att arbeta med innovation som en del av lösningen för en hållbar framtid!