Kraftsamling kring elektrifiering och digitalisering för ett hållbart samhälle

Elektrifiering och digitalisering är nyckelområden inom den pågående samhällsomställningen. Lösningarna måste få genomslag och leda till förändringar över hela samhällsområden, sektorer och näringsgrenar. Och vi måste bli snabbare!

ELFACK med över 400 utställare och drygt 20 000 besökare mobiliserar den samverkan som behövs för att lyckas. Här kan aktörerna inom fastigheter och städer, transporter och industri möta en samlad el- och belysningsbransch för att gemensamt flytta positionen framåt. Människor, teknik, ekonomi och politik får utrymme att samspela för ett högre syfte. Det är bara tillsammans och med gemensamma krafter som vi kan lyckas.

På ELFACK finns chans att träffa en samlad el- och belysningsbransch med komplett utställning, plats för möten och diskussion, ett omfattande seminarieprogram, få inspiration till nya lösningar och dra nytta av ett unikt kunskapsinnehåll.

 

Målgrupper på ELFACK

 • Ledningspersoner och styrelser
 • Projektledare, projektörer
 • Affärs- och verksamhetsutvecklare
 • Förändringsledare
 • Installatörer / elektriker
 • El- och teknikkonsulter
 • Automationsspecialister
 • Konstruktörer
 • Energispecialister
 • Inköpare
 • IT-specialister
 • Ljusdesigners / arkitekter
 • Fastighetsägare och förvaltare
 • Stadsplanerare
 • Forskare/studenter
 • Tekniker
 • Politiker och myndighetspersoner

Programrådet kvalitetssäkrar innehållet

Utvecklingen går oerhört fort just nu, inom varje teknikområde. För att klara anpassningen till ett klimatsmart samhälle, med allt högre digitaliseringsgrad, måste kompetensen öka. ELFACK syftar till att mobilisera omställningen och förmedla ny kunskap inom branschens olika delar. Ett råd bestående av tongivande aktörer kvalitetssäkrar scenprogrammet.

Tankesmedjan för delade insikter, innovation och omställning

Power Electrification Summit
En årlig konferens för energibranschen, där man sätter fingret på de möjligheter som omställningen i branschen skapar och analyserar sättet att arbeta med innovation som en del av lösningen för en hållbar framtid!