All elektrokompetens framtiden kräver – hur ska vi få fram den?

På bild: Samuel Strömgren, Energy Competence Center.

Den accelererande elektrifieringen innebär inte bara ett gigantiskt teknikskifte. Utan ett minst lika stort kompetensskifte. Men varifrån ska kompetensen tas? Var finns alla hjärnor och händer?

– Det är hög tid att ta tag i den frågan nu. Vi har inte tid att vänta, säger Samuel Strömgren från Energy Competence Center.

 

Trots att alla verkar överens om att elbehoven kommer att öka drastiskt, kanske fördubblas, inom ett par decennier talar få om det växande kompetensbehovet. Ett undantag är Energy Competence Center hos Competence i Västerås som utgör ett av Europas ledande energikompetensnav, där forskningsintensiva globala energiföretag, akademi och offentliga aktörer samverkar.

 

Samuel Strömgren, projektledare på ECC, är förbryllad över att det saknas en strategi på nationell nivå.

– Det finns ingen myndighet eller departement som har tagit på sig ledarrollen, säger han. Risken är att frågan bollas mellan Arbetsmarknadsdepartementet, Utbildningsdepartementet och Näringsdepartementet och konsekvensen blir att alla ska göra allting. Rädslan jag känner då är: hinner vi få fram kompetensen i tid?

 

Han jämför med näringslivet, där många arbetsgivare börjar förstå allvaret och där nya samarbeten växer fram utifrån kompetensfrågan, till exempel i ECC, Electrification HUB och EffektForum i Västmanland.

– Företagen inser att man måste täcka de egna behoven, konstaterar han. Även regionalt finns det ett visst ansvar för kompetensförsörjningsfrågorna, men mycket riskerar bli projektinriktat. Det långsiktiga, strategiska arbetet blir lidande. Dessutom ser det väldigt olika ut, från region till region.

 

Samuel menar att mycket bottnar i utbildningssystemets utmaningar.

– Elever i grundskolan borde till exempel få större möjlighet att lära sig mer om yrken, branscher och framtidens arbetsmarknad. Ska vi attrahera folk till elsidan, till högspänning och lågspänning, så måste vi jobba systematiskt och strategiskt. Det kanske behövs 20 insatser för att en tjej som idag är tio år på sikt ska bli intresserad av el, energi och elektroteknik.

 

Han tror inte att ungdomar gör det valet i tillräckligt hög grad på egen hand.

– Det fungerar inte så. Ser vi 15–20 år tillbaka har varit en ständig kamp om kompetens på tekniksidan.

Ur jämställdhetsperspektiv blir det extra tydligt, menar han.

– För tjejer är detta en dold arbetsmarknad. Intresset kommer inte av sig självt, vi måste jobba med attraktionsstyrning. Vi behöver nå dem med en hand ifrån framtiden och säga: kom åt det här hållet, gå den här vägen.

 

Samuel ser ett kompetensgap framför sig, i relation till prognosen att landets elanvändning väntas öka från dagens 150 TWh till närmare 300 TWh.

– Gapet finns på sätt och vis redan idag. Det är oerhört svårt att hitta en erfaren elektroteknikingenjör, som kan kliva in och jobba med högspänning.

Han pekar på investeringsplanen på 87 miljarder som Svenska Kraftnät lagt.

– Den innebär ju också att någon ska vara ute och skruva i alla de här kraftledningarna – och det måste det ju också finnas folk till.

 

Bristen på kompetens blir kännbar inom alla sektorer – elförsörjning, distribution, tekniklösningar, installation – i takt med att elektrifieringen accelererar, befarar han:

– Se bara på den nyindustrialisering elektrifieringen ger upphov till. Northvolt vill exempelvis anställa 30 000 i sin koncern. Scania drar igång en egen batteritillverkning. Och snabbt går det, utbildningssystemet hänger inte med.

 

Elektrifieringen av fordonsbranschen och stora delar av den tunga industrin, stålverk och gruvor, kräver också specialkompetenser.

– Det behövs elteknikkompetens, med olika inriktningar, på en massa nivåer.

Samuel Strömgren menar att det är hög tid att tag i frågan på allvar:

– Jag hoppas verkligen att mötesplatser som ELFACK och ELFACK:TA, där vi samverkar för paneldiskussioner med politiker, företagsledare och andra centralt placerade, blir ett viktigt bidrag.

 


ELFACK, Nordens största fackmässa och mötesplats för el- och energibranschen, arrangeras på Svenska Mässan i Göteborg den 9–12 maj 2023. ELFACK:TA återkommer 2024 och därefter vartannat år. Mer information om båda mötesplatserna på elfack.com.