Svenska Kraftnät: ”ELFACK 2023 är samlingspunkten för energiomställningen”

Energibranschen förändras, och det går snabbt. Samtidigt som branschen står inför enorma utmaningar är den pågående energiomställningen helt central. Svenska Kraftnät är medlem i programrådet för Elfack. ”Elfack behöver vara tydlig med att vi lyfter blicken från enbart el och belysning till energiomställningen”, säger Lowina Lundström, chef för divisionssystem på Svenska Kraftnät.

– Elfack handlar om att samla branschen. Och det intressanta nu är att den är så mycket större än vad den tidigare varit. Fokuset på energiomställningen är viktigt både för de som är insatta, men också för att öka intresset för elektrifiering och digitalisering. Elfack är den största samlingspunkten för det stora skiftet inom branschen, säger Lowina.

Ett bredare perspektiv tar plats

Energibranschen genomgår en stor omställning. Men samtidigt präglas branschen nu av stora utmaningar som en följd av skiftet men även ett osäkert världsläge.

– Elfack är en mycket viktig mötesplats för Svenska Kraftnät. Att vi får träffa våra kunder och leverantörer och prata om elektrifieringen. Mötesplatsen samlar även blivande aktörer, vilket är enormt betydelsefullt med hänsyn till den rådande kompetensbrist vi upplever. Det finns väldigt få arenor där man på ett och samma ställe kan möta leverantör, titta på nya produkter och lyssna på kloka människor. Att man får träffa så många branschkollegor på ett och samma ställe är unikt.

Energibranschen förändras snabbt och det avspeglas i Elfack 2023. Viktiga områden som el och belysning har växt till något ännu större och företag i hela branschen ställer om.

– Historiskt är det personer som jobbar konkret med elektricitet som besökt mässan. Men nu är det som sagt nya tider där även andra som kan bidra borde besöka Elfack för att förstå hur branschen utvecklas i rekordfart men också se vilka möjligheter som finns. Jag ser ingen yttre gräns för vilka som bör delta. Det kan vara alla ifrån de som arbetar med stödtjänster till industrier till andra myndigheter.

Branschen präglas av flera kritiska punkter. Företag och aktörer vittnar om svåra uppgifter och skriande behov av ny kompetens.

– Den absolut mest kritiska frågan är kompetensbrist. Därför hoppas vi att vi kan locka många studerande till Elfack 2023. Den andra stora frågan är hur vi möter branschen kring elnät och kraftsystem. Det tar tio år att bygga nya ledningar, men en kund kan begära att det ska ske på sex månader. Vi måste prata om hur vi svarar på samhällets behov av ett helt nytt tempo.

“Jag hoppas att man lämnar upprymd”

I det stora skiftet är viljan att förändra sitt arbetssätt inte ett problem. Alla typer av energiföretag arbetar med att ställa om, men arbetet är snarare en kamp mot klockan. Att ställa om till en hållbarare bransch är en stor utmaning när det råder brist på material, brist på kompetens och brist på tid.

– Genom att besöka Elfack ges man mer insyn i vad omställningen och utmaningarna betyder för en som företag. Mötesplatsen innebär att vi tillsammans sprider kunskap inom branschen, vilket också öppnar upp för samarbeten. Jag hoppas att besökare lämnar mässan med en trygghet om att man inte är ensam och att det finns fantastiskt mycket kompetens att ta del av. Jag hoppas att man lämnar upprymd, avslutar Lowina.

Här kan du läsa mer om Elfack 2023 »